O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Události
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
Salmovka
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku eduroam
Aktivní škola.
TOPlist
 
Město Blansko
 
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
SmartClass+
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Dokumenty školy

Školní řád ZŠ (PDF)
Školní řád MŠ Dolní Lhota (PDF)
Pravidla hodnocení žáků (PDF)
Minimální preventivní program na rok 2021/2022
Krizový plán školy
Informační memorandum ke zpracování osobních údajů(PDF)
Program primární prevence školy v oblasti zneužívání návykových látek a zdravého životního stylu
 

Školní vzdělávací programy:

ŠVP Základní škola (PDF)
ŠVP Mateřská škola Dolní Lhota (PDF)
ŠVP Školní družina (PDF)
ŠVP Přípravná třída (PDF)
 

Provozní řády odborných pracovišť:

Řád školní družiny (PDF)
Provozní řád MŠ Dolní Lhota (PDF)
Řád tělocvičen a hřiště (PDF)
Řád školní dílny (PDF)
Řád pěstitelských prací (PDF)
Řád učebny fyziky (PDF)
Řád učebny chemie a přírodopisu (PDF)
Řád učeben informatiky (PDF)
Řád učeben výtvarné výchovy (PDF)
Řád jazykové učebny (PDF)
 

Směrnice:

Směrnice o svobodném přístupu k informacím (PDF)
Vnitřní směrnice k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků (PDF)
Stanovení úplaty za vzdělávání ve školní družině (PDF)

Vnitřní řád školní jídelny, Salmova 17 (PDF)

Vnitřní řád školní jídelny, Dolní Lhota (PDF)

 

Výroční zprávy:

Výroční zpráva za  rok 2007 - 2008 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2008 - 2009 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2009 - 2010 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2010 - 2011 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2011 - 2012 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2012 - 2013 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2013 - 2014 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2014 - 2015 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2015 - 2016 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2016 - 2017 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2017 - 2018 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2018 - 2019 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2019 - 2020 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2020 - 2021 (PDF)
Výroční zpráva za  rok 2021 - 2022 (PDF)
 

Formuláře:

Žádost o prominutí úplaty ve školní družině (PDF)
Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání Dotaz na přestup Dotaz na přestup
Žádost o povolení přestupu Dotaz na přestup Dotaz na přestup