VideoPrůvodce Salmovkou
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
  Zdravá škola - Základní a Praktická škola Tišnovská 116, Velká Bíteš
   Organizace města - Příspěvkové organizace zřízené městem Blanskem | blansko .cz   Současné město Blansko - Školní zařízení a organizace | blansko.cz
TOPlist
 
eduroam
SmartClass+
 
GDPR
 
 
 

 

Zápis do 1. ročníku a přípravné třídy – úterý 9. dubna 2024

V souladu s § 36 odstavcem 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění stanovuji po dohodě se zřizovatelem

termín zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání

 

a povinného předškolního vzdělávání v přípravné třídě
pro školní rok 2024/2025

 

na úterý 9. dubna 2024 od 14 do 17 hodin
v budovách ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 1940/17 a Dolní Lhota 87

 

Náhradní termín: středa 10. dubna 2024 od 14.00 do 16.00 hodin
pouze v budově ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 1940/17

 

V případě, že budou zákonní zástupci žádat o odklad plnění školní docházky, vyplní ve škole žádost, ke které připojí doporučení poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Tyto doklady je třeba doložit nejpozději do 30. 4. 2024.

Současně v souladu s ustanoveními § 3a odstavec 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění níže zveřejňuji informace k organizaci a průběhu zápisu:

  1. K zápisu se dostaví zákonný zástupce (zástupci) společně s dítětem. U zápisu předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
  2. Zápis je složen z formální části, a souhlasí–li zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a dalších činností dítěte. Zákonní zástupci mohou být přítomni u všech částí zápisu.
  3. Ve školním roce 2024/2025 bude naše škola otvírat maximálně tři třídy prvního ročníku s maximálním počtem 90 přijatých dětí na pracoviště ZŠ Blansko, Salmova 17 a jednu třídu prvního ročníku s maximálním počtem 25 přijatých dětí na pracoviště ZŠ Blansko, Dolní Lhota 87.
  4. Pokud by počet přihlášených dětí přesáhl 90 a 25, stanovuji pro přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 následující kritéria:
  1. Dítě má trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy
  2. Sourozenec dítěte plní povinnou školní docházku na ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17
  3. Los

 

V Blansku 19. 3. 2024

Mgr. Josef Škvařil
ředitel školy


Zápis do 1. ročníku Pozvánka k zápisu


 

Přehled potřebných dokumentů k zápisu

Žádosti lze vyplnit při zápisu ve škole, nebo lze stáhnout, vytisknout a vyplněné k zápisu donést.

Datum narození

Typ zápisu

Rodič vyplní

Rodič předloží

1. 9. 2017 - 31. 8. 2018

řádný

Žádost o přijetí

  

1. rodný list dítěte
2. občanský průkaz rodiče

1. 9. 2017 - 31. 8. 2018

odklad

Žádost o odklad

  

1. rodný list dítěte
2. občanský průkaz rodiče
3. doporučení školského poradenského zařízení (do 30. 4.)
4. doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa (do 30. 4.)

1. 9. 2016 - 31. 8. 2017

po odkladu

Žádost o přijetí

  

1. rodný list
2. občanský průkaz rodiče
3. rozhodnutí o odkladu v případě, že odklad neudělovala ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

1. 9. 2018 - 31. 12. 2018

předčasný zápis

Žádost o přijetí

  

1. rodný list
2. občanský průkaz rodiče
3. doporučení školského poradenského zařízení (do 30. 4.)

1. 1. 2019 - 30. 6. 2019

předčasný zápis

Žádost o přijetí

  

1. rodný list
2. občanský průkaz rodiče
3. doporučení školského poradenského zařízení (do 30. 4.)
4. doporučení dětského lékaře nebo klinického psychologa (do 30. 4.)

1. 9. 2017 - 31. 8. 2018 přípravná třída Žádost o přijetí do PT
  
1. rodný list dítěte
2. občanský průkaz rodiče
3. doporučení školského poradenského zařízení (do 30. 4.)
4. rozhodnutí o odložení povinné školní docházky (do 30. 4.)
1. 9. 2018 - 31. 8. 2019 přípravná třída Žádost o přijetí do PT
  
1. rodný list
2. občanský průkaz rodiče
3. doporučení školského poradenského zařízení (do 30. 4.)


Doplňující informace k zápisu

Případné doplňující dotazy týkající se zápisu do 1. tříd nebo přípravné třídy Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech +420 516 499 551 nebo +420 516 499 552, případně na e-mailové adrese info@zssalmova.cz

Jak se dozvíte o přijetí

Vzhledem k ochraně osobních údajů obdrží u zápisu zákonní zástupci registrační číslo dítěte (např. SAL/ 57/24). Pod tímto číslem bude zveřejněna informace o přijetí dítěte na webových stránkách školy a na vyvěšeném seznamu na budovách školy v Blansku a Dolní Lhotě.


Školský obvod spádové školy ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 
ulice Absolonova, Březinky, Cihlářská, Čelakovského, Dvorská (od č. p. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská, Lesní, Pekařská, Pražská, Salmova, Sloupečník, Zahradní, Zborovec, Zborovecká, části města Dolní Lhota a Češkovice, obec Spešov..

Spádové obvody při výběru školy hrají roli pouze v případě úplného zaplnění kapacity školy.