VideoPrůvodce Salmovkou
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
  Zdravá škola - Základní a Praktická škola Tišnovská 116, Velká Bíteš
   Organizace města - Příspěvkové organizace zřízené městem Blanskem | blansko .cz   Současné město Blansko - Školní zařízení a organizace | blansko.cz
TOPlist
 
eduroam
SmartClass+
 
GDPR
 
 
 

Jak vyzrát na matematiku

Může to být otázka, návod, ale i téma, kterému se věnovali učitelé matematiky na základních školách okresu Blansko. Jejich společné setkání se uskutečnilo v úterý 12. 3. 2024 v odpoledních hodinách na ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17.

Díky vstřícnosti a organizačnímu zajištění ze strany MAS Moravský kras a MAS Boskovicko plus se sešlo víc než 40 učitelů, kteří vzájemně diskutovali o svých zkušenostech z výuky matematiky na 1. i 2. stupni ZŠ. Během setkání rovněž získali od zkušených lektorek ze ZŠ Salmova a ZŠ Lysice netradiční náměty ke své práci. V první části šlo o téma procvičování předností matematických operací, bez kterých se žáci neobejdou v mnohých tematických celcích učiva.

Druhá část setkání se týkala přípravy a realizace projektových dnů ve škole, které umožní skloubit matematiku s ostatními obory a ukázat žákům prospěšnost matematiky v životě. Příprava takové akce je sice náročná a vyžaduje spolupráci učitelů i žáků, ale přináší radost z výsledků. Názvy projektů jako Můj pokoj snů, Kasino ve škole, Záchrana planety, nebo letošní Dobývání Marsu jsou lákavé už svým názvem.

Společně strávené matematické odpoledne bylo svým obsahem i atmosférou příjemné a na základě příznivých ohlasů věříme, že se podaří podobnou akci v letošním roce připravit ještě jednou. Účastníkům, kteří přijeli z celého okresu, patří dík, stejně jako zastřešujícím organizacím.

Mgr. Anna Sládková