ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Domů

Školní události 2013 - 2014

archiv 2004 - 2005 archiv 2005 - 2006 archiv 2006 - 2007 archiv 2007 - 2008
archiv 2008 - 2009 archiv 2009 - 2010 archiv 2010 - 2011 archiv 2011 - 2012
archiv 2012 - 2013      

 

Zahájení školního roku - 5. 9. 2013 Zápis do 1. třídy - 19. 2. 2014
První školní chvíle prvňáčků - 13. 9. 2013 Konverzační soutěž v anglickém jazyce - 11. 2. 2014
Žáci třetí třídy sbírají plasty i papír - 19. 9. 2013 Top svačina - 24. 2. 2014
Páťáci na exkurzi - 19. 9. 2013 Páťáci v češtině - 7. 3. 2014
Plavání - 27. 9. 2013 ZOH v Soči - 7. 3. 2014
Přípravka a mrkev - 3. 10. 2013 Minivařečka a palačinky - 7. 3. 2014
9. A a 7. A na exkurzi ve spalovně odpadů - 3. 10. 2013 Jak se mají druháci - 12. 3. 2014
Třídíme odpad - 3. 10. 2013 Edukativní skupinky - 12. 3. 2014
Vycházka 3. A - 10. 10. 2013 Úspěchy v Robotiádě - 17. 3. 2014
Podzimní nálady v přípravce - 18. 10. 2013 Jaro a 3. A - 26. 3. 2014
Beseda 2. A, B v knihovně - 18. 10. 2013 Pobyt na Rychtě - 26. 3. 2014
Deváťáci čtou druhákům - 18. 10. 2013 Sběr starého papíru - 26. 3. 2014
Minivařečka - 18. 10. 2013 Recitační přehlídka - 28. 3. 2014
Sběr pomerančové a citrónové kůry - 18. 10. 2013 Exkurze na SPŠ Bosonohy - 2. 4. 2014
Úspěšná reprezentace - 18. 10. 2013 Píši, tedy jsem - 2. 4. 2014
3. A opět poznává Blansko - 25. 10. 2013 Minivařečka - 2. 4. 2014
Co je to rusky „KAKALI“ ? - 11. 11. 2013 Recitační přehlídka v 5. B - 2. 4. 2014
Třídím. Třídíš? Třídíme. - 11. 11. 2013 Skupinky pro předškoláky - 2. 4. 2014
Exkurze přehrady v Brně - 13. 11. 2013 Jaro ve druhých třídách - 2. 4. 2014
Exkurze TOS Kuřim - 15. 11. 2013 Matýsek a Mates - 10. 4. 2014
Kuchtíci a kuchařky - 15. 11. 2013 Rostlina – objekt - 4., A - 10. 4. 2014
Hravá matematika u prvňáčků - 15. 11. 2013 Hrajeme si v AJ - 10. 4. 2014
Opičí dráha 1. a 8. třídy - 15. 11. 2013 Prvňáčci zdobili slámové kraslice - 11. 4. 2014
Podzimní tvoření v 1. A - 15. 11. 2013 Prvňáčci v knihovně - 11. 4. 2014
Plavání 3. A a předškoláků - 27. 11. 2013 Jarní vycházka 1. A - 11. 4. 2014
Vánoční jarmark - 27. 11. 2013 Návštěva VUT v Brně - 11. 4. 2014
Den otevřených dveří - 27. 11. 2013 Beseda s hasiči v 6. AB - 11. 4. 2014
Zveme vás do ZOO - 4. 12. 2013 Přípravná třída a jaro - 15. 4. 2014
Recitační soutěž - 4. 12. 2013 Velikonoční přípravy u čtvrťáků - 16. 4. 2014
Třídíme odpad - 5. 12. 2013 Druháci na velikonoční výstavě - 22. 4. 2014
Třeťáci vyrábí vánoční ozdoby - 5. 12. 2013 Technické soutěže - 22. 4. 2014
Předvánoční dílna - 11. 12. 2013 Velikonoční dílna Slámové kraslice - 24. 4. 2014
Strojírenská soutěž - 11. 12. 2013 „Zelená“  skupinka v akci 24. 4. 2014
Minivařečka - Vánoční pečení - 19. 12. 2013 Úspěchy v DSMC - 2. 5. 2014
Předvánoční tvořeníčko ve 4. A - 19. 12. 2013 Hudebně národopisný pořad pro 1.st. - 9. 5. 2014
Vánoční dílny s MŠ - 19. 12. 2013 Čarodějnice aneb projekt žáků 5. B třídy - 12. 5. 2014
Blanenskou Salmovku zaplnili mladí baseballisté ze tří zemí Projekty němčinářů - 12. 5. 2014
Páťáci v planetáriu - 20. 12. 2013 Spolužáci - kamarádi aneb společné vyrábění - 12. 5. 2014
Těšíme se na Vánoce - 20. 12. 2013 Minivařečka - obědové menu - 12. 5. 2014
Talentová  show 5. A - 16. 1. 2014 Školní družina - V Soběšicích - 12. 5. 2014
Advent v přípravce - 16. 1. 2014 Den zdraví - 12. 5. 2014
Adventní doba u prvňáčků - 16. 1. 2014 Den zdraví ve 3. A - 14. 5. 2014
Besídka v 1. A - 16. 1. 2014 Besídka pro maminky, 3. A - 14. 5. 2014
Obrázky z vyučování v 1.A - 16. 1. 2014 Maminky slavily svátek ve 2. A a 2. B - 14. 5. 2014
Vánoce ve 3. A - 17. 1. 2014 Exkurze na SOŠ TEGA Blansko - 14. 5. 2014
Vánoce a plavání ve 2. AB - 17. 1. 2014 Zpravodajství ze 4. A - 16. 5. 2014
Exkurze a soutěž v SOŠ TEGA Blansko - 27. 1. 2014 Čarodějnice v 1.A - 19. 5. 2014
Kouzelnická škola - 28. 1. 2014 Prvňáčci v divadle a na koncertě 19. 5. 2014
Soláň 2014 - 30. 1. 2014 Úklid Moravského krasu -20. 5. 2014
  You Dream We Run - 21. 5. 2014
  Základní škola v Dolní Lhotě slaví 100 let! - 21. 5. 2014
  Edukativní skupinky - 22. 5. 2014
  Výtvarná soutěž - 22. 5. 2014
  Anketa žáků 5. A - 23. 5. 2014
  Výlet 5. AB do Prahy - 23. 5. 2014
  Čarodějnice - vyhodnocení soutěže - 26. 5. 2014
 

Hasík 2.A + 2.B - 26. 5. 2014

  Šesťáci u hasičů - 27. 5. 2014
  Osmáci v Bílovicích nad Svitavou - 27. 5. 2014
  Píši, tedy jsem - 29. 5. 2014
  Velké úspěchy na olympiádě - 29. 5. 2014
  Deváťáci na Hádech - 29. 5. 2014
  Škola v přírodě - 3. A - 29. 5. 2014
  Unsere Hobbys - 2. 6. 2014
  Škola v přírodě - 4. A - 2. 6. 2014
  Salmovka třetí v ČR! - 3. 6. 2014
  Nocujeme ve škole - 4. 6. 2014
  Interaktivní hra 9. A - 4. 6. 2014
  V design studiu s 9. A - 4. 6. 2014
  6. A v plenéru - 4. 6. 2014
  Salmovka to vyhrála! - 5. 6. 2014
  Znáte své učitele? - 5. 6. 2014
  Kam o prázdninách? - 13. 6. 2014
  Bambiriáda - 1. A  - 13. 6. 2014
  Projekt Veselé zoubky v 1. A - 13. 6. 2014
Prvňáčci malovali svou školu - 13. 6. 2014
  Sladká tečka za Šikovnými ručičkami - 16. 6. 2014
  Slavnost slabikáře - 16. 6. 2014
  Nocování ve škole - 19. 6. 2014
  Nejlepší deváťáci základních škol - 19. 6. 2014
  Výlet 6. A na kolech - 19. 6. 2014
  Další výlet 6. A - 23. 6. 2014
  Den s policií 2.AB - 24. 6. 2014
  Turnaj budoucích mistrů - 24. 6. 2014
  Prvňáčci a přípravka na výletě a na Dni s policií - 25. 6.2014
  Stopovaná 1. A - 25. 6. 2014
  Bowling 9. A - 25. 6. 2014
  Závěrečná párty 5. A - 26. 6. 2014
  Výlet 5. A a 5. B - 26. 6. 2014
  5.B přes noc ve škole - 26. 6. 2014
  Rozloučení druháků a deváťáků - 27. 6. 2014
  Děti se rozloučily s druhou třídou - 27. 6. 2014
  Slavnostní rozloučení žáků 9. A - 27. 6. 2014
Dolní Lhota
Školní události
e-mail
Telefon
Dokumenty školy
Školská rada
 
Jídelníček
Školní jídelna
Školní družina
 
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
 
O nás
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Zaměstnanci školy
Z historie školy
Úspěchy školy
Absolventi školy
WEB archiv