O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Aktuality
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
Salmovka
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku
Aktivní škola.
TOPlist
 
Město Blansko
 
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
 
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Co dětem nabízíme

Vážení rodiče,

období končící zimy a zvolna se probouzejícího jara je časem blížících se zápisů dětí do prvních tříd. 

Jednotlivé školy v této době prezentují své vzdělávací nabídky. Vybrat tu nejvhodnější často není lehká volba. K moudrému rozhodnutí je ovšem nezbytné mít dostatek informací i času a v neposlední řadě také možnost osobně se seznámit s prostředím školy, jejími učiteli, přístupem k dětem i rodičům – zkrátka udělat si ucelenou představu o škole, kde Vaše dítě bude trávit nemalou část svého dětství.


Dnešní doba plná omezení těmto aktivitám nepřeje. Na ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 jsme však připraveni udělat maximum pro Vaši informovanost, ať už prostřednictvím individuálních prohlídek školy, on-line i osobních konzultací přímo s učiteli, virtuálního seznámení se školou formou videoprůvodce či prezentací na stránkách www.zssalmova.cz.

Dovolte nám tedy seznámit Vás blíže se základní školou Salmova 17, často nazývanou krátce „Salmovka“. Věříme, že Vám níže uvedené informace pomohou při rozhodování o budoucím vzdělávání Vašeho dítěte.

 

 • Klidná a bezpečná lokalita
  Ulice Salmova leží v klidné lokalitě města. Blízkost přírody v rekreační oblasti Palava je bonusem, který je využíván v mnoha oblastech výuky.


 • Dopravní spojení k ZŠ Salmova
  Z autobusového nádraží v Blansku jezdí k naší škole bez přestupu autobusy linek 222 nebo 223.
  Z nádraží trvá cesta přibližně 10 až 15 minut (podle spoje).
  Žáci vystupují cca 200 m od školy na autobusové zastávce naproti hřbitovu.


 • Příprava budoucích prvňáčků - edukační skupinky
  Rodiče budoucích prvňáčků mohou své děti po zápisu přihlásit do edukačních skupinek, jejichž prostřednictvím se v období od dubna do června děti formou odpoledního setkávání společně se svými rodiči pozvolna seznamují s prostředím školy a se svými budoucími pedagogy. V případě trvání protiepidemických opatření se edukační skupinky uskuteční distanční formou.


 • Angličtina od 1. ročníku, druhý cizí jazyk (německý, ruský) od 7. ročníku  
  Jazykové znalosti si naši žáci zdokonalují nejen v hodinách realizovaných v nově vybudované specializované jazykové učebně, ale také účastí ve vzdělávacích, často mezinárodních, projektech či úspěšným zapojením do soutěží a olympiád. Od letošního školního roku zařazujeme do výuky anglického jazyka také rodilé mluvčí.
  O kvalitě výuky svědčí úspěchy v jazykových  soutěžích např.
  Konverzační soutěž v AJ – okresní kolo 1. místo r. 2019, 3. místo r. 2020 a řada dalších.

 

 
 • Projekt Zdravá škola - zdravý životní styl
  Výuka na ZŠ Salmova probíhá podle školního vzdělávacího programu Zdravá škola – škola pro život. V řadě oblastí provozu školy jsou aplikovány prvky projektu Zdravá škola doporučené zdravotnickými odborníky. 


 • Výuka atraktivně  
  Snažíme se, aby výuka byla nejen efektivní, ale pro děti také co nejvíce zajímavá. Tomu napomáhá zapojení školy do řady projektů organizovaných např. Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu, Národním pedagogickým institutem a dalšími subjekty. Tyto aktivity zpestřují vyučování a přinášejí pozitivní výsledky. Žáci ze „Salmovky“ tak matematiku poznávají třeba i na stadionu Komety Brno či v Mahenově divadle, znalosti z fyziky si rozšiřují v zábavném vědeckém parku Vida! apod. Nově úspěšně rozvíjíme také matematický kroužek pro žáky 1. ročníku, kde se s matematickými znalostmi děti seznamují zábavnou a nápaditou formou. Své poznatky pak zúročí ve vyšších ročnících. • Úspěšnost v přijímacích zkouškách  
  O kvalitě výuky nejlépe hovoří čísla. Například v roce 2019 bylo přijato ke studiu osmiletého gymnázia v Blansku hned 6 žáků z 5. ročníku naší školy, což byla pětina všech celkově přijatých.

  V naprosté většině jsou úspěšní také žáci 9. tříd, kteří se hlásí převážně na maturitní obory.

 

 

 • Znalosti si žáci zdokonalují v moderně vybavených odborných učebnách
 
SOS sponzorský dar SOS sponzorský dar • Projekt „Spolužáci a kamarádi“  
  Jeden z mnoha úspěšně fungujících školních projektů, v rámci kterého žáci devátých tříd pomáhají svým nejmladším kamarádům v 1. ročníku. S pomocí svých starších spolužáků si tak prvňáčci na nové prostředí rychle zvykají a mají oporu nejen ve své paní učitelce, ale i v kamarádech na 2. stupni školy.


 • Sportovní a pohybové aktivity
  Plavecké kurzy pro žáky 1. stupně či lyžařský výcvikový kurz na českých horách pro žáky 2. stupně jsou již léta samozřejmou součástí výuky. Kromě nich pravidelně organizujeme také lyžařské kurzy pro žáky 2. až 5. ročníku v nedaleké Olešnici na Moravě. Řadu našich žáků můžete například najít i v extraligovém baseballovém týmu Olympia Blansko, se kterým úzce spolupracujeme na společných projektech, podobně jako s Asociací školních sportovních klubů České republiky (AŠSK).
  Nejmladším dětem je určen oblíbený kroužek Gepardi, kde se děti pod odborným vedením zkušených lektorů věnují pohybovým aktivitám již od 1. ročníku. Činnost kroužku je zastřešena celostátním projektem Sportuj ve škole za podpory AŠSK.

 

 

   


 • V současnosti netrpělivě vyhlížíme zlepšení epidemické situace tak, abychom mohli opět plně navázat na činnosti přerušené z důvodu nařízených omezení.


 
 • Velká školní zahrada s venkovní učebnou  
  Která městská škola se může pochlubit tím, že na své rozlehlé školní zahradě v těsné blízkosti venkovní učebny „ubytovává“ srnčí rodinku, kterou mohou žáci pozorovat z oken nejen v hodinách přírodopisu…?

 

 

 • Záběry ze školní zahrady - Fotogalerie  

 
 • Pestrá nabídka volnočasových aktivit v družině  
  Ve škole pracuje celkem 5 oddělení školní družiny. Kromě každodenních vycházek do přírody děti v rámci ŠD navštěvují pravidelně také solnou jeskyni, chodí bruslit, účastní se různých výtvarných dílen, kulturních programů či výstav a nechybí ani výlety do ZOO či do středisek ekologické výchovy.    


 • Školní poradenské pracoviště  
  Za důležitou považujeme také pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem. Nedílnou součástí školy je tedy poradenské pracoviště, v rámci kterého pracuje speciální pedagog, školní psycholog a výchovný poradce. Pro žáky, u kterých se objeví potíže, organizujeme například kroužky doučování a ve spolupráci s odborníky pomáháme v rámci řady podpůrných opatření nalézt vhodné postupy a metody tak, aby výuku zvládli co možno nejlépe.


 • Podpora nadaným žákům  
  Individuální přístup k nadaným žákům za podpory odborníků z poradenských pracovišť je ve škole nezbytným standardem. Spolupracujeme však i s externími subjekty jako například s Krajskou sítí podpory nadání JMK. Aktuálně připravujeme také obnovení spolupráce s organizací Mensa ČR a její odnoží Dětská Mensa.  


 • Široká nabídka zájmových kroužků  
  Volnočasové aktivity družiny doplňuje široká nabídka kroužků, ať už se jedná o keramiku, pěvecký sbor, technický kroužek, kroužek Šikovné ručičky nebo celou plejádu pohybových aktivit od jógy až po baseball. Samozřejmostí jsou také kluby komunikace v cizím jazyce, deskových her nebo čtenářský klub.  

 

 
 • Kariérové poradenství  
  Důležitým cílem školy je připravit žáky nejen pro potřeby dalšího studia, ale také reagovat na budoucí požadavky trhu práce. Ve škole pracuje kariérová poradkyně, která pomáhá žákům, ale i jejich rodičům v orientaci týkající se problematiky dalšího studia či volby povolání. V rámci česko-rakouského projektu Concepts for Professional Education plánujeme v rámci této problematiky např. stáže v tuzemských i zahraničních školách a další aktivity.  


 • Práce s moderními technologiemi (3D tisk, technický kroužek, robotika…)  
  V naší škole klademe důraz na všestranný rozvoj žáků v širokém spektru oblastí. Nejnovějším počinem v tomto směru je například česko-rakouský projekt DigiMe zabývající se modelováním pomocí 3D tisku s přesahem do oblasti robotiky.  

 

 

SOS sponzorský dar  SOS sponzorský dar  • Metodicky vyvážená distanční výuka  
  Distanční výuka patří mezi nové výzvy současnosti. V naší škole se snažíme kombinovat výukové formy a postupy tak, aby výuka byla efektivní a zároveň technicky i organizačně přívětivá ke všem uživatelům.
  Využíváme moderní komunikační platformy včetně vnitřního informačního systému, pedagogové se průběžně vzdělávají nejen v aplikaci nových softwarových produktů, ze zápůjčního fondu poskytujeme žákům vybavení tak, aby všichni měli možnost on-line připojení atd.
  Zároveň však on-line formy kombinujeme s klasickým zadáváním práce a nezapomínáme ani na děti, které nemají možnost připojení přes internet či potřebuji individuální péči formou osobních konzultací. 


 • Multifunkční čipové karty ISIC  
  Od roku 2019 naši žáci využívají mezinárodní čipové karty ISIC, které slouží nejen pro vstup do školy a k odběru obědů, ale nabízejí také množství studentských slev doma i v zahraničí a slouží také jako doklad o studiu ve veřejné dopravě v ČR.


 • Prázdninové vzdělávací aktivity  
  Nabízíme žákům prázdninové vzdělávací aktivity formou příměstských táborů. V loňském roce jsme za podpory ministerstva školství a AŠSK realizovali projekt Vzdělávací dny, v rámci kterého se děti atraktivní badatelskou formou seznamovali s novými poznatky formou pokusů, výprav do přírody, muzeí či výstav, to vše společně s řadou pohybových aktivit. Veškeré náklady byly hrazeny z projektu, a pobyt na příměstském táboře tak byl pro žáky zdarma. Tyto aktivity budeme opět realizovat a rozšiřovat nejen v letošním školním roce.   


 • Úspěšní absolventi  
  Mezi absolventy ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 lze najít mnoho úspěšných osobností v řadě oborů.

  Za všechny lze jmenovat například pilota dopravních letadel Airbus a Boeing Petra Bláhu, mjr. MUDr. Jiřího Navrátila – ortopeda a traumatologa nebo sólového akrobata světově proslulého cirkusu Cirque du Soleil Jakuba Plška, o jehož nevšední kariéře bylo natočeno několik televizních dokumentů.
  Nelze jmenovat všechny výrazné osobnosti z mnoha set absolventů, které škola od roku 1982 vychovala. Jejich společným rysem je však skutečnost, že se v životě neztratili a našli uplatnění v různých oborech lidské činnosti.
  Podrobně představit všechny oblasti aktivit Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 není v možnostech tohoto materiálu.

  Jednou větou lze naši práci shrnout do konstatování, že se snažíme naše žáky co nejlépe připravit pro jejich budoucí život a vychovat z nich slušné a poctivé lidi, kteří budou úspěšní nejen v pracovním, ale i osobním životě.  


 

Zaujala Vás nabídka naší školy?
Pokud ano, jsme připraveni se Vám věnovat osobně
a formou individuální prohlídky Vás seznámit s prostředím školy.

 

Individuální prohlídku školy lze domluvit
na telefonních číslech 516 499 551 nebo 777 541 175.

Na těchto telefonních číslech, případně na e-mailové adrese info@zssalmova.cz  
také rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.