O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Události
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
VideoPruvodce Salmovkou
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku
Aktivní škola.
TOPlist
 
eduroam
SmartClass+
 
EduPage
 
Webmail
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Informace k zahájení školního roku 2021/2022

Slavnostní zahájení nového školního roku se uskuteční ve středu 1. září 2021 v 8 hodin. Z důvodu platných doporučení proběhne slavnostní shromáždění na prostranství před budovou školy pouze pro žáky 1. ročníku a přípravné třídy. Žáci 2. – 9. ročníku budou zahajovat školní rok ve svých třídách.

V případě nepříznivého počasí se slavnostní zahájení pro žáky 1. tříd a přípravné třídy uskuteční v prostoru školní jídelny. Po skončení slavnostního shromáždění se žáci pod vedením vyučujících přesunou do učeben společně s rodiči. Vzhledem k aktuálním hygienickým opatřením doporučujeme účast doprovodu v počtu maximálně dvou osob na žáka. Během společného pobytu ve vnitřních prostorách je předpokládána účast v rouškách či respirátorech.

1. září bude výuka ve všech třídách ukončena po 2. vyučovací hodině v 9.40 hodin. Stravování ve školní jídelně bude zahájeno od čtvrtka 2. 9. 2021.

Od 2. září bude výuka v 2. – 9. ročníku v délce dle platného rozvrhu.  

O podrobnostech k rozvrhu 1. ročníku budou rodiče prvňáčků informovat paní učitelky v rámci slavnostního zahájení v jednotlivých třídách a následně prostřednictvím systému EduPage.

 

Školní družina

Pravidelný provoz začíná 2. 9. 2021.

 

Pravidla pro testování žáků

Ve školách proběhne preventivní testování žáků antigenními testy (obdobně jako v uplynulém roce). Žáci 2. – 9. ročníku se testují 1. září. Žáci prvního ročníku a přípravné třídy se testují 2. září.
Další testování proběhne v termínech 6. září a 9. září 2021.

Na základě výsledků získaných z testování budou školy příslušnými státními orgány informovány o dalším postupu.

Testování nepodstupují žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě.

 

Nošení roušek

Dle aktuálně platných pokynů musí žáci povinně nosit ochranu dýchacích cest při pobytu ve společných prostorách (na chodbách, v jídelně...). Během pobytu ve třídě není ochrana dýchacích cest vyžadována. Podrobnější informace viz Soubor doporučení MŠMT.

 

Organizace školního stravování

Stravování ve školní jídelně bude zahájeno od čtvrtka 2. 9. 2021. Od tohoto dne jsou všichni strávníci, kteří mají zaplacené zálohy, přihlášeni. Do pátku 10. 9. se bude vařit pouze jedno jídlo, od pondělí 13. 9. 2021 bude opět možný výběr ze dvou jídel.

Veškeré informace týkající se školního stravování najdete ve Vnitřním řádu školní jídelny na stránkách školy. V případě dotazů ke stravování se můžete obrátit také na vedoucí školní jídelny paní Janu Primovou, tel.: 516 499 564, e-mail: jidelna@zssalmova.cz.

 

PŘEJEME VŠEM ÚSPĚŠNÝ START DO NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU!