O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Události
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
VideoPruvodce Salmovkou
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku eduroam
Aktivní škola.
TOPlist
Děkujeme
Město Blansko
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
SmartClass+
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

MÁME DOMA PRVŇÁČKA…

Je podzim. Za normálních okolností období plískanic, nádherně se zbarvujícího padajícího listí, období zvýšeného výskytu nemocí z nachlazení, ale hlavně pro mnohé je to jednoduchá rovnice - podzim rovná se škola. Ne však letos, zhoršená epidemiologická situace tomu chtěla jinak a školy krátce po rozjezdu zcela odřízla od běžné výuky.

Proto je nyní ve školství nejfrekventovanějším pojmem distanční výuka, která je skloňována snad ve všech pádech. Někomu vyhovuje, jinému méně. Plně se však odvíjí od technického vybavení rodin, přičemž první i druhé třídy jsou navíc zcela odkázány na spoluúčast rodičů. Prvňáčci sotva přivykli školním lavicím, novému režimu, naučili se pár písmenek a ocitli se ne vlastní vinou doma. Distanční výuka je postihla snad nejbolestněji, protože jejich samostatnost, byť jen částečná, je při domácím vzdělávání vyloučena. Přesto jsme lidé od přírody vynalézaví a snažíme se najít cestičku, alternativu, možnosti. Ani na naší základní škole se prvňáčci učit nepřestali, i když je pro všechny zúčastněné velmi těžké najít hranice, „společnou řeč“ a nepřerušit tak úplně proces vzdělávání dětí v jeho prvopočátku. Paní učitelky se vždy snaží najít kompromis, poučeny reakcí rodičů na předimenzovanou či nedostatečnou domácí výuku.

A právě tady dostává své slovo nikterak podceňovaná, tolik proklamovaná a důležitá spolupráce s rodiči. Pro naše žáky i rodiče se stalo podmínkou ovládání a užívání školního informačního systému EduPage, který je v těchto nelehkých časech naším nejlepším přítelem a nástrojem, hned vedle elektronické pošty, možností chytrých telefonů a dalších dostupných služeb. Zatímco vyšší ročníky s přehledem a zkušenostmi z nedávného uzavření škol „válí“ výuku on-line, s nejnižšími ročníky to tak jednoduché není. S ohledem na možnosti rodičů nejsme zastánci zasílání několikastránkových materiálů na delší období, ani přísně termínovaného „odevzdávání“ úkolů. To v první třídě ani dost dobře nejde, potažmo není naším cílem rodiče vystrašit a dětem školu znepříjemnit hned v první třídě. Osvědčuje se nám být s rodiči i dětmi, byť je to náročnější, v nepřetržitém kontaktu, zadáváním úkolů předem na daný školní den, přiměřeným dávkováním, střídáním a různorodostí činností. Veškerá očekávání pak směřují především k výuce českého jazyka, matematiky, s poměrnou částí prvouky a opakováním látky, dosud zvládnuté v hodinách angličtiny. Pro rodiče s omezenými možnostmi máme připraveny pracovní listy a didaktické pomůcky ke čtení, které si mohou vyzvednout v zádveří vchodu do školy. Pro ty nejšikovnější jsou k dispozici další úkoly, hry a nápady na webu formou rozšiřujících materiálů, her, nápadů a návodů, kterými mohou rodiče smysluplně a nenásilně vyplnit volný čas svých dětí, mají-li zájem. V tomto bloku se prolínají nápady a motivace z oblasti umění, jemné motoriky, grafomotoriky, didaktických a pohybových her, spojených s aktivitami v přírodě na zdravém vzduchu. Faktem je, že právě tyto náměty baví děti nejvíce a rády posílají svým pedagogům skeny, fotografie nebo slovní popisy toho, co doma či venku vytvořily, co se jim povedlo nebo jak se jim daří. K tomu nám je nápomocen kromě školní platformy EduPage bohatý dorozumívací aparát ve formě elektronické pošty, Mesengeru, WhatsAppu, Skypu, Youtube a dalších, díky nimž můžeme nabídnout i možnost konzultací. V tomto případě je funkce techniky opodstatněná a nezastupitelná - vězte, že nezahřeje víc u srdíčka, než dojemné video-pozdravy od těch nejmenších.

On-line hodina v první třídě s 24 žáky je pro mnohé tak trochu utopie, ne však nenásilná tvořivá výuka, která se nezakládá pouze na zadání strohého úkolu. Vzdělávání opírající se o videa snadno dostupná na kanálu youtube usnadňuje práci nejenom s návodem jak číst, jak psát, jak se učit hrou, ale pomáhá například s vyvozením nového písmenka. Stejně jako my každodenně hledáme nápady, alternativy, cesty a řešení, tak i naše práce může být inspirací pro ostatní. Prázdné školní lavice ale přesto smutně hlásí: Chybíme si vzájemně. Školní klima, oční kontakt, okamžitá zpětná vazba, pracně vybudované vztahy a všudypřítomné emoce totiž nelze ničím a nijak nahradit. Každé dítě je jiné, potřebuje osobní, individuální přístup, ale zároveň také kolektivní podporu.

I když současnost doslova hýří nejrůznějšími technologickými vymoženostmi, pedagogové upínají svoji pozornost k jedinému – brzkému návratu dětí do škol, který je obzvlášť pro první třídy doslova klíčový. Snad pan ministr při zlepšení epidemiologické situace nebude postupovat příliš rozvláčně, plošně, ale s přihlédnutím k apelům pedagogické veřejnosti a k únosnosti situace.

Nezbývá, než popřát všem hlavně zdraví a pevné nervy v této pro nás nelehké době, a poděkovat těm, kteří závažnost a složitost distanční výuky nejenom v nejnižších ročnících chápou a ze všech sil s námi spolupracují. Máme stejný cíl. Jde totiž o naše - vaše děti, o budoucí generaci, která to nemá na samém začátku nikterak jednoduché.

 

Mgr. Irena Čepová

Fotogalerie