O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Aktuality
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
Salmovka
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku
Aktivní škola.
TOPlist
 
Město Blansko
 
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
 
Školské poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček
 

Naše projekty

Škola podporující zdraví Škola podporující zdraví.
Co je program Škola podporující zdraví.
   
Podpora infrastruktury základních škol  
 

MEZINÁRODNÍ:

 

eTwinning:

eTwinning

Mum, dad, read me a tale

Koordinátorka: Mgr. Hana Doleželová
Termín: 2008
Dotace: Ne, dofinancování Město Blansko 7 tis.
Obsah projektu: Spolupráce se slovenskou školou – vzájemná komunikace elektronickou cestou – výměna pohádek a pověsti ze svého regionu. Závěrem vzájemné návštěvy a vytvoření dvojjazyčné knihy pohádek.
   

eTwinning tourists in 5 star hotel

Koordinátorka: Mgr. Daniela Kašpárková
Termín: 2012
Dotace: Ne
Obsah: Spolupráce se španělskou školou. Děti si na základě vzájemné elektronické komunikace vytvořily panáčky, kteří zastupovali jejich zahraniční kamarády, a s těmi cestovaly po významných místech regionu a dokumentovaly svoji cestu. Dokumenty potom předávali přes internet svým kamarádům ve Španělsku.

 

Náročný projekt, který obdržel stříbrnou medaili v evropském hodnocení projektů eTwinning.
   
   

MŠMT:

MŠMT

Podpora výuky cizích jazyků:

Termín: 2008
Dotace: 28 000,- Kč
Obsah projektu: Vzdělávání pedagogů v oblasti jazykových kompetencí
   

Přátelské vztahy a důvěra – základ zdravého sociálního klimatu

Koordinátorky: Mgr. Ludmila Nováková, Mgr. Jaromíra Hřebíčková
Termín: 2009
Dotace: 40 000,- Kč 
Obsah projektu: Cyklus besed, seminářů a jednodenních a dvoudenních pobytů směřovaných ke zkvalitnění klimatu ve třídách a ve škole.
   

Z naší zahrady pro zdraví a potěšení

Koordinátorka: Mgr. Anna Sládková
Termín:  
Dotace: 86 000,- Kč
Obsah projektu: Práce s bylinkami od zasetí, přes pěstování ke zpracování. Výstupem byly pracovní listy a metodiky.
Materiálně dotace umožnila zásadně zrekonstruovat bývalý školní pozemek na učebnu v přírodě.
Tento projekt volně navazoval na projekt Učíme se o přírodě v přírodě, který umožnil celou přestavbu dokončit a který byl financován sponzorskými dary rodičů. v hodnotě 60. tis. Kč.
   

Evrposké fondy.

investice_do_rozvoje_vzdelavani

EU peníze školám.

Termín: 2012 - 2014
Dotace: 1 732 000,- Kč
Obsah: Podpora čtenářské, informační a přírodovědné gramotnosti, výuky cizích jazyků a prevence sociálně patologických jevů. Vyučující se vzdělávali ve zmíněných oblastech, vytvářeli nové vzdělávací materiály. V oblasti vybavení pomůckami byly zrenovovány počítačové učebny, vytvořeno wifi připojení v celé škole, pořízena interaktivní tabula a dataprojektory do tříd a zakoupeny další pomůcky do uvedených předmětů.
   

Poznávejme svět.

Termín: 2015
Dotace: 998 000,- Kč
Obsah:

Podpora čtenářské gramotnosti, jazykového a přírodovědného či technického vzdělávání. Realizovaly se

 • jazykové pobyty v zahraničí pro 40 žáků

 • jazykové pobyty v zahraničí pro 3 vyučující

 • stáže na zahraniční škole pro 2 vyučující

 • čtenářské dílny pro rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti v 6 třídách

 • nákup knih pro školní knihovnu 400 ks

 • nákup elektronických čteček

Vzděláváme kvalitně.

Termín: 2017 - 2019
Dotace: 269 786,- Kč
Obsah:
 • Klub deskových a logických her
 • doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
   
   

Jihomoravský kraj.

Jihomoravský kraj.

Třídím. Třídíš? Třídíme.

Termín: 2013
Dotace: 28 000,-
Obsah:

Objasnit význam třídění odpadu a prakticky uvést do školního života

 • besedy, exkurze

 • pořízení kontejnerů na třídění odpadu do všech tříd

   

V zdravém těle zdravý chrup 2015

Termín:

2015

Dotace:

23 000,- Kč

Obsah:

Akce zaměřené na vypěstování správných hygienických návyků u dětí: besedy s dentální hygienistkou, exkurze
u budoucích zubních techniků, záznamové karty o čištění a odznak za splnění, tvorba plakátů.

   

Na internet spolu a bezpečně 2015

Termín: 2015

Dotace:

27 000,- Kč

Obsah:

Besedy a workshopy zaměřené na danou tématiku, literární výtvarné zpracování tématu a sestavení vlastních pravidel, vytvoření sborníku prací s danou tématikou.

 

Zdravé je dobré aneb S rodiči za zdravou stravou

Termín:

školní rok 2015/2016

Dotace:

31 000,- Kč

Obsah:

Vzdělávací programy pro žáky a rodiče, tvorba jídelních lístků a ochutnávka školních obědů pro rodiče.

   

Partnerské:

investice_do_rozvoje_vzdelavani

Cizí jazyky pro život (partner NIDV Brno)

Termín:

2013/2014

Dotace:

ne

Obsah:

Projekt na rozvoj jazykových kompetencí nám umožnil:

 • Účast rodilého mluvčího ve výuce AJ ve většině tříd na druhém stupni .
 • Účast na cyklu seminářů ke zpracování projektů z programu Erasmus+ a dalších.
   

Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji (partner Lipky Brno) Informační web Zdravě a bezpečně v Jmk.

Termín: 2014/2015
Dotace:  217 000,- Kč

Obsah:

Aktivity na podporu osvojení zdravého životního stylu a bezpečného chování v dopravě

 • vedení 3 zájmových kroužků zaměřených na zdravý životní styl a dopravní výchovu

 • projektové dny Den zdraví a Pochod pro zdravé srdce

 • účast na vícedenních pobytech Plavba kapitána Zdravsona

 

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání (partner Gymnázia Blansko)

Termín :

2014-2015
Dotace:

Ne, financování akcí pro naše žáky

Obsah:
 • workshopy pro naše žáky v laboratořích gymnázia

 • Soutěž s tématikou projektu

 • vícedenní pobyty pro naše žáky s přírodovědnou tématikou

 • exkurze do VIDA parku v Brně

   

Bildungskooperationen in der Grenzregion (BIG) (partner Střediska služeb školám Brno) 

Termín: 2016 – 2019
Dotace:

Příjemce je SSŠ Brno

Obsah:

Přeshraniční spolupráce. Vedení zájmových kroužků německého jazyka, stáže a exkurze v rakouských školách, exkurze a společné akce s rakouskými partnery aj.