O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Aktuality
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
VideoPruvodce Salmovkou
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku eduroam
Aktivní škola.
TOPlist
 
Město Blansko
 
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
SmartClass+
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Informace o platbách za družinu a obědy

Informace k vrácení poplatku za školní družinu

Vážení rodiče,

z důvodu mimořádných opatření přijatých v souvislosti s epidemiologickou situací rozhodl ředitel školy o úplném prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020, a to v plné výši.

Úplata za výše uvedené období Vám bude vrácena na účet do 31. 5. 2020

Mgr. Josef Škvařil

ředitel školy

 

Informace k přeplatkům za stravování

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádné situaci spojené s uzavřením škol a školních jídelen, bych Vás chtěla informovat o řešení vzniklých přeplatků za stravování.

V únoru byly provedeny platby inkasa stravného na březen. V březnu a dubnu nebylo inkaso provedeno. V květnu budou realizovány platby inkasa na červen pouze těm strávníkům, kteří nastoupí 25. května do školy a přihlásí se ke stravování.

Do uzavření škol byly obědy poskytovány k datu 10. 3. včetně. Od 11. do 30. 3. zůstaly zálohy na účtech strávníků. Při kontrole výše přeplatků bylo zjištěno, že většina částek se pohybuje průměrně kolem 350 Kč.

V provozním řádu školní jídelny je uvedeno, že přeplatky nad 200 Kč se na konci školního roku vrací. V této souvislosti bych Vás chtěla informovat, že z organizačních důvodů navrhuji převedení vzniklých přeplatků do příštího školního roku. V srpnu by tak byly zálohy na stravné o tyto částky nižší.

Vrácení zpět na účet by se tedy týkalo přeplatků vyšších než 500 Kč, dále strávníků z 9. tříd a těch, kteří přechází na jiné školy. Vyúčtování bude provedeno po červnové uzávěrce tak, jako každý rok.
Pokud přes výše uvedené nesouhlasíte s převedením částky a trváte na vrácení i nižšího přeplatku, sdělte to prosím e-mailem na adresu jidelnazssalmova@seznam.cz . Vyúčtování bez odkladů provedeme.

Těšíme se, že se v září sejdeme v plném počtu s dětmi jak ve škole, tak ve školní jídelně.

 

Jana Bezděková
vedoucí školní jídelny