O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Aktuality
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
VideoPruvodce Salmovkou
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku eduroam
Aktivní škola.
TOPlist
 
Město Blansko
 
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
SmartClass+
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Zahájení výuky v číslech

Výuka žáků 9. ročníků od 11. 5. 2020

Dne 11. 5. nastoupilo 27 žáků z celkového počtu 34. Všichni zúčastnění mají před sebou jednotné přijímací zkoušky. Do školy nenastoupili pouze žáci již přijatí na učební obory nebo umělecké školy.
Dosavadní účast přihlášených je téměř 100%. Výuka je organizovaná v rozsahu 3h denně.
Z 15 hodinové týdenní dotace je 6 vyučovacích hodin určeno předmětu Český jazyk, 6 hodin předmětu Matematika a 3 hodiny předmětu Anglický jazyk.

Již od 11. 5. zajišťujeme žákům teplé obědy v plném rozsahu. Z devátých tříd školní jídelnu navštěvuje 10 žáků.

 

Výuka pro žáky I. stupně od 25. 5. 2020

Na kmenovém pracovišti ZŠ Salmova je k výuce od 25. 5. přihlášeno z 244 žáků I. stupně celkem 179 dětí, což je přibližně 73%.

Na odloučeném pracovišti Dolní Lhota nastupuje z 31 žáků 29 dětí, což činí téměř 94 %.

Od 25. května by ve škole mělo být přítomno 206 žáků na kmenovém pracovišti (včetně 9. roč.)
a 29 na pobočce v Dolní Lhotě. Celkem na obou pracovištích 235 žáků.

Z uvedeného počtu bude odpolední aktivity (ŠD) využívat 55 žáků z 0. až 3. ročníku na kmenovém pracovišti ZŠ Salmova a 15 žáků na odloučeném pracovišti v Dolní Lhotě. Dohromady jde o 70 žáků.

ZŠ a MŠ Blansko Salmova 17 zajišťuje plnohodnotný provoz školních jídelen v Blansku i v Dolní Lhotě. Žáci budou dostávat teplé jídlo včetně polévky. Prostornost školní jídelny společně s podrobným rozpisem a prodloužením doby výdeje stravy umožní stravování všech přihlášených žáků za plného dodržení příslušných hygienických opatření.

Školní stravování ve formě oběda bude využívat 150 žáků na kmenovém pracovišti a 26 žáků v Dolní Lhotě. Celkem tedy 176 dětí.

 

Mgr. Josef Škvařil, ředitel školy