O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Aktuality
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
Salmovka
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku
Aktivní škola.
TOPlist
 
Město Blansko
 
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
 
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Zahájení školního roku 2019 - 2020

Letošní první školní den připadl na pondělí 2. 9. 2019. Předpověď počasí s sebou nenesla dobré zprávy. Od rána se čekal déšť. Ve skutečnosti však nepřišel, takže naše tradiční setkání mohlo opět proběhnout tradičně před budovou školy.

 

Státní hymna ztišila hlasy všech přítomných. Pak se ujal slova pan ředitel Mgr. Josef Škvařil. Přivítal pana místostarostu Ing. Františka Hasoně a především nové žáky. Pro ty nejmenší je právě tento den v životě velmi významný. Už nebudou chodit do školky, ale stanou se z nich školáci. To je velká změna! A tak jsme mohli vidět oči zvědavé, těšící se, veselé, ale i plné obav. Někdy se zaleskla i slza. Ta ovšem nebyla jen v očích dětí, ale i rodičů a prarodičů, kteří se přišli podívat v hojném počtu. K tomu, aby start našich prvňáčků proběhl hladce, přispějí nejen výborné učitelky, ale i starší spolužáci z devátých tříd. Oni v rámci našeho letitého projektu Spolužáci - kamarádi usnadní první kroky ve škole svým malým kamarádům.

 

V naší škole probíhají velké stavební akce. Budeme mít novou chemickou laboratoř, zmodernizovanou učebnu fyziky a jazykovou učebnu. Jenže škola není jen zdroj informací, jak zmínil pan místostarosta, ale také místo, kde vznikají celoživotní přátelství. Kdo má takového kamaráda, je velmi bohatý.

Přejeme všem našim žákům, aby zažili úspěch v učení a aby měli kolem sebe dobré kamarády.
Vzhůru do toho!

 

Fotogalerie