O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Aktuality
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
Salmovka
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku
Aktivní škola.
TOPlist
 
Město Blansko
 
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
 
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Ohlédnutí za prázdninami – matematický tábor

Ve dnech 15. - 19. 7. 2019 jsem se zúčastnila jako pedagog ZŠ M tábora na Medlově na Vysočině.

Chtěla bych vyzdvihnout perfektní organizaci tábora ze strany Jihomoravského centra pro mezinárodní mobilitu z.s.p.o. a profesionální přístup lektorů, kteří se velice pečlivě připravili, aby mohli předkládat žákům ZŠ, studentům gymnázií i nám – účastníkům pedagogům nevšední matematické úkoly. Podle aktivity žáků bylo zřejmé, že se jim daří vzbuzovat zájem o daná témata a rozvíjet tak jejich matematické nadání.

Jako učitelka jsem získala řadu inspirací a nových námětů, které využiji pro svoji práci. Obohacením pobytu byla i možnost vzájemných konzultací a předávání zkušeností z výuky s ostatními kolegy pedagogy. S JCMM naše škola dlouhodobě spolupracuje v rámci projektu POLYGRAM a i pro letošní školní rok je připravena řada aktivit, týkajících se především nových metod ve výuce matematiky.

Velice oceňuji přátelskou atmosféru, která na táboře byla mezi mládeží i dospělými. Zajímavé a velmi dobře připravené byly i volnočasové aktivity, které zaujaly žáky, studenty i nás dospělé. Týdenní pobyt na M táboře byl pro mě přínosem po stránce odborné, sportovní i lidské. Děkuji všem, kteří k tomu přispěli.

Mgr. Renata Němcová