O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Aktuality
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
VideoPruvodce Salmovkou
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku eduroam
Aktivní škola.
TOPlist
 
Město Blansko
 
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
SmartClass+
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

„Jedeme dál“ aneb čeština v dubnu v 6. B, v 7. A, v 8. A

Ani během dubna žáci doma nezaháleli, nýbrž se pilně pracovalo. Učit takhle „na dálku“ byla a je i pro mne určitá výzva. Pracujeme jak s učebnicí a sešitem, tak využíváme výukové programy na počítači. Točím dětem videa nejen s výkladem učiva, ale i s úkoly na procvičení a s řešením :-)

Některá vypracovaná cvičení si děti kontrolují samy, některá odevzdávají ke kontrole. Komunikace tedy probíhá nyní víceméně přes počítač či telefon. A co jsme v dubnu zvládli?

Šesťáci v mluvnici opakovali zájmena a číslovky, sedmáci se zdatně „prokousávali“ učivem o slovní zásobě a osmáci procvičovali větné členy.

Český jazyk, to však není jen mluvnice, ale i učivo slohové a literární. A tak jedním z úkolů, který na žáky čekal, bylo napsat mi e-mail a v něm popsat, jak a s kým každý dané nelehké období v izolaci tráví.  Dopisy byly napsány v době, kdy nikdo z nás, dětí, rodičů a učitelů, netušil, jak dlouho školy zůstanou uzavřeny.

Korespondence je k nahlédnutí níže. Snad se nebudou moji žáci zlobit, že některé e-maily, které byly určeny původně mně, zveřejním :-). Ze slov je patrno, že škola žákům chybí. Na druhou stranu mnozí dokážou čas využít velmi aktivně, věnují se svým zálibám i koníčkům, čtou (což mne jako učitelku češtiny nesmírně těší) a pozitivně hodnotí i čas strávený s rodinou.

 

Vlasta Plchová