O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Aktuality
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
Salmovka
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku
Aktivní škola.
TOPlist
 
Město Blansko
 
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
 
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Den otevřených dveří 2019

Zveme srdečně budoucí školáky a jejich rodiče na interaktivní Den otevřených dveří, který se koná v sobotu 23. března od 9 do 12 hodin.

Připravili jsme pro Vás:

  • překážkovou dráhu v tělocvičně, kde si děti vyzkouší svoji obratnost
  • praktické cvičení na interaktivní tabuli
  • práce s počítačovými programy pro malé i velké
  • zajímavé pokusy v odborných učebnách fyziky, chemie a přírodopisu
  • prohlídku areálu školy včetně odborných pracoven jazyků
  • hudební a výtvarné výchovy, školní družiny a tříd 1. stupně
  • občerstvení ve cvičné kuchyni zaměřené na zdravou výživu

Na setkání s Vámi se těší učitelé a žáci ZŠ Salmova!

Škola v přírodě

 

Interaktivní den otevřených dveří na ZŠ Salmova

Stalo se již tradicí, že Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 pořádá v měsíci březnu pro rodiče a budoucí žáky den otevřených dveří. V letošním školním roce se brány školy otevřou široké veřejnosti v sobotu 23. března od 9 do 12 hodin.

Pro všechny příchozí je připravena pestrá interaktivní prohlídka. Na jednotlivých stanovištích rozmístěných v areálu školy se budou moci návštěvníci nejen podrobně seznámit se školní budovou či materiálním vybavením učeben, ale pro všechny zájemce jsou připraveny i praktické ukázky činnosti v odborných pracovnách pod vedením pedagogů.

Děti si budou moci osobně vyzkoušet pokusy z přírodopisu, chemie či fyziky. V tělocvičnách budou mít možnost zapojit se do pohybových aktivit, mezi kterými nebude chybět ani překážková dráha. Svět digitálních technologií se jim otevře ve dvou počítačových učebnách. V pracovně výtvarné výchovy budou pro návštěvníky připraveny ukázky různých výtvarných technik, které si bude možné prakticky vyzkoušet.
Součástí interaktivní procházky po škole, která zabere asi hodinu a půl, bude i práce s interaktivní tabulí, prohlídka učebny hudební výchovy, školních družin, rozlehlé zahrady s přírodní učebnou a školního hřiště. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i přípravnou třídu, kde se na budoucí výuku v prvním ročníku připravují děti s odkladem školní docházky.

Do programu dne otevřených dveří se kromě učitelů aktivně zapojí také žáci 2. stupně, kteří budou plnit role průvodců a svým učitelům budou pomáhat i na jednotlivých stanovištích.

Prohlídka školy bude zakončena ve školní cvičné kuchyni, kde bude připraveno malé občerstvení.

 

Na setkání s Vámi se těší učitelé a žáci ZŠ Salmova!