ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Domů

Školní události - Němčináři nezahálejí

 

A rádi by se pochlubili, co všechno se už od září naučili.

Sedmáci, kteří v září s výukou německého jazyka začali, se už umějí představit a říci, kde bydlí. Naučili se barvy, dny v týdnu, pozdravy a počítat zvládnou do stovky. Právě procvičujeme slovesa, časujeme a časujeme, až se „z nás kouří“.

Osmáci mají za sebou v rámci výuky dva projekty. Ten první se týkal školy. Kluci
(ve skupině jsou opravdu jen kluci) se naučili pojmenovat školní předměty a školní pomůcky. Co nosím v pouzdře a v aktovce a napsat školní rozvrh, to byly první dva úkoly, které museli žáci zpracovat. Druhý projekt byl skupinový a časově náročnější. Několik hodin jsme si vyprávěli o německy mluvících zemích. Hledali jsme v atlasech a mnohé informace na internetu. Německo, Rakousko, Švýcarsko – o těchto státech teď vědí kluci mnohé. Se kterými státy sousedí, znají nejen města hlavní, ale i řadu dalších, vědí, které řeky tudy protékají, jaké hory a nížiny se zde rozkládají… A tohle všechno prosím v němčině. Každá skupina pak poznatky o jedné z německy mluvících zemí „promítla“ na veliký papír. Jejich projekty jsou k vidění na chodbě u počítačových učeben.

Deváťáci zvládli od začátku roku projekty už tři. Nejprve psali o svých počítačích. Znají slovíčka jako klávesnice, obrazovka, myš, tiskárna. Umí říci, jak na počítači tráví svůj čas, jestli brouzdají po internetu, hledají informace, poslouchají hudbu, nebo hrají počítačové hry. Umí napsat e-mail. Druhý projekt byl věnován zvířatům. Celá třída malovala obrázky zvířat (k vidění jsou také na chodbě u počítačových učeben). Každý sám pak popisoval nějaké zvíře, jak vypadá, čím se živí, kde žije,
co je na něm zajímavé a obdivuhodné. Třetí projekt byl spojen s ročními obdobími
a týdny. Žáci a žákyně psali o tom, jaké činnosti dělají během jednotlivých dnů v týdnu, se zaměřením na zájmy, nebo během jednotlivých ročních období.

 

 

Svým žákům do dalších hodin v novém roce 2015 přeji, ať se jim daří – ALLES GUTE!

 

 

 

Vlasta Plchová

 

FOTOgalerie

Dolní Lhota
Školní události
e-mail
Telefon
Dokumenty školy
Školská rada
 
Jídelníček
Školní jídelna
Školní družina
 
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
 
O nás
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Zaměstnanci školy
Z historie školy
Úspěchy školy
Absolventi školy
WEB archiv