O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Aktuality
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
Salmovka
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku eduroam
Aktivní škola.
TOPlist
 
Město Blansko
 
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
SmartClass+
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Informace rodičům

Vážení rodiče,
dovolte mi obrátit se na Vás s několika obecnými informacemi souvisejícími s náhradní výukou.

V okamžiku vyhlášení mimořádných opatření a s nimi spojeného uzavření škol nebylo dlouho jasné, na jakou dobu bude nutné zavést systém náhradní výuky. Nyní je zřejmé, že děti se do školních lavic v nejbližším období nevrátí a třídy zůstanou smutně prázdné ještě dlouhé týdny. Plně si uvědomuji, že je tato situace pro Vás náročná, neboť řešíte řadu dalších problémů, které současné dny přináší.

V pedagogickém sboru naší školy proběhla hned v prvopočátku diskuse nad formami a požadavky náhradní výuky. Shodli jsme se, že budeme při zadávání úkolů uvážliví a budeme se snažit nepřenášet naši práci na Vás. Uvědomujeme si, že často zápasíte s časem, navíc ne každý disponuje sofistikovanou IT technikou atd.

Rozhodně to však neznamená, že bychom rezignovali a rozhodli se děti nezatěžovat prací. Naopak. Denně mezi učiteli probíhají diskuse nad možnými dalšími prvky domácí výuky, rozesíláme si materiály, sdílíme nápady a řešení. Cílem je nalézt často zmiňovanou zlatou střední cestu, která bude efektivní a zároveň akceptovatelná pro co největší část žáků i rodičů.

Minimální požadavky na domácí práci najdete na našich webových stránkách v záložce „Náhradní výuka“. Kromě toho probíhá živá individuální komunikace jak po e-mailech, tak prostřednictvím dalších informačních kanálů mezi vyučujícími, žáky i rodiči. Kontinuálně tak naši náhradní výuku budeme zdokonalovat a do jisté míry individualizovat. Portfolio metod musí být široké. To, co je použitelné pro žáky 9. ročníků, jen těžko uplatníme v 1. třídě atd.

Nebuďte prosím nervózní z toho, že děti učivo nedoženou nebo nestihnou probrat. Kdybych řekl, že to bude snadné, lhal bych. Ale věřte, že si s tím poradíme a tento úkol zvládneme.

Přeji Vám všem pevné zdraví, sílu zvládat současné náročné výzvy a věřím, že se společně brzy dočkáme lepších zpráv i lepších časů.

 

Mgr. Josef Škvařil, ředitel školy