O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Události
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
VideoPruvodce Salmovkou
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku
Aktivní škola.
TOPlist
 
eduroam
SmartClass+
 
EduPage
 
Webmail
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Zápis do mateřské školy v Dolní Lhotě

 

V souladu s § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění vyhlašuje ředitel Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022.

Vzhledem k platným protiepidemickým opatřením proběhne zápis do mateřské školy v Dolní Lhotě výhradně bezkontaktní formou, a to v řádném termínu od 3. května 2021 00.00 hodin do 14. května 2021 24.00 hodin.  

Podrobné informace k zápisu

1. Forma podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné v rámci bezkontaktní formy podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání písemně nebo v elektronické
podobě.

Formulář žádosti si můžete stáhnout a vytisknout níže. Uvedený dokument si lze vyzvednout také v listinné podobě od 20. 4. ve vchodu pro návštěvy v budově ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17, případně ve vestibulu MŠ v Dolní Lhotě od 6.30 do 16.30 hodin.

Dokumenty ke stažení: Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu dítěte
  Kritéria pro přijímání žáků

 

Akceptovatelné formy doručení:

 1. Elektronicky do datové schránky školy: ID datové schránky: d7jqkm7
 2. Elektronicky e-mailem s uznaným elektronickým podpisem na zapismsdlh@zssalmova.cz
 3. V listinné podobě poštou: na adresu ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 1940/17, 678 01 Blansko
  (rozhodující je datum podání na poštu)
 4. V listinné podobě fyzickým doručením do schránky umístěné ve vchodu pro návštěvy
  v zádveří školní budovy Salmova 1940/17 v Blansku nebo do schránky na budově MŠ Dolní Lhota 177.

Doba podání žádosti: od 3. května 2021 od 00.00 hodin do 14. května 2021 do 24.00 hodin.

 

2. Údaje nutné pro podání žádosti

 1. řádně vyplněná žádost – zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň nutné, aby tato osoba doložila své oprávnění dítě zastupovat
 2. vyplněná povinná příloha žádosti – potvrzení dětského lékaře o tom, že se dítě podrobilo všem stanoveným pravidelným očkováním, popř. potvrzení o tom, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
 3. kopie rodného listu u dítěte, které má adresu trvalého bydliště mimo spádový obvod mateřské školy a mimo území města Blansko

 

3. Podmínky přijetí

Podmínky přijetí

Děti, které od 1. 9. 2021 neplní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31. 8. 2021 nedovršily pátý rok věku), musí mít v Potvrzení lékaře vyjádření, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Bez toho nemůže být dítě do mateřské školy přijato.

Děti, které od 1. 9. 2021 plní povinnost předškolního vzdělávání (tj. děti, které ke dni 31. 8. 2021 dovršily pátý rok věku), nemusí mít v Potvrzení lékaře vyjádření, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

 

4. Zveřejnění výsledků zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny v pondělí 31. května 2021 v 8:00 hodin na webových stránkách školy a na seznamech umístěných ve vchodu budovy MŠ v Dolní Lhotě a ve vchodu pro návštěvy školní budovy Salmova 1940/17 v Blansku.

Vzhledem k ochraně osobních údajů nemůžeme ve výsledcích zápisu zveřejnit jméno Vašeho dítěte.

Z uvedeného důvodu Vás proto po přijetí žádosti budeme informovat (e-mailem nebo telefonicky) o registračním kódu, který byl Vašemu dítěti přidělen. (např. SAL 57/20).

Pod tímto kódem bude výsledek zápisu zveřejněn.

Případné doplňující otázky Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailu zapismsdlh@zssalmova.cz, případně na telefonních číslech 728 009 485 nebo 516 499 551 (2).