O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Události
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
VideoPruvodce Salmovkou
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku
Aktivní škola.
TOPlist
 
eduroam
SmartClass+
 
EduPage
 
Webmail
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Zápis do přípravné třídy pro školní rok 2021/2022

Vážení rodiče, vzhledem k platným mimořádným opatřením se letošní zápis dětí do přípravné uskuteční ve dnech 6. až 16. dubna 2021 distanční formou, tedy bez účasti dětí a rodičů ve škole.

V následujícím textu najdete k zápisu do přípravné třídy všechny potřebné informace.

 

 

Přijetí dítěte do přípravné třídy

Do přípravné třídy mohou být zařazeny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

K přijetí dítěte do přípravné třídy je nezbytné doložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny). Připomínáme, že ve vyjádření PPP musí být obsažena jasná formulace, že poradenské zařízení doporučuje zařazení dítěte do přípravné třídy.

Přípravná třída není určena pouze dětem, které vykazují známky školní nezralosti, ale naopak také dětem vykazujícím vyšší předškolní zralost a docházka do přípravné třídy tak pro ně má větší vzdělávací přínos než pobyt v „klasické“ MŠ. Přípravná třída bude otevřena za předpokladu, že se v ní bude vzdělávat nejméně 10 dětí.

Pokud máte zájem o zařazení dítěte do přípravné třídy, vyplníte a podepíšete „Žádost o přijetí dítěte do přípravné třídy“.

Kromě výše uvedeného si prostřednictvím pedagogicko-psychologické poradny necháte vystavit doporučení k zařazení dítěte do přípravné třídy.

V případě šestiletého dítěte je nutné podat také žádost o odklad povinné školní docházky.

Formuláře s výjimkou vyjádření PPP si můžete stáhnout a vytisknout níže.

 

Žádost o přijetí do PT
   
Žádost o odklad povinné školní docházky

Ti z Vás, kteří nemají možnost tisku z webových stránek, si mohou uvedené dokumenty vyzvednout v listinné podobě přímo ve škole v zádveří bočního vchodu pro návštěvy školní budovy Salmova 17 v Blansku. Oranžové vstupní dveře jsou od 7 do 15.30 hodin odemčené.

 

 
Na děti v zádveří školy čekají kreslení hrdinové z Tlapkové patroly a od 6. dubna pro ně budou mít připraveno i malé překvapení.
Při vyplňování prosím nezapomeňte uvést telefonní a nejlépe i e-mailový kontakt, který bude důležitý pro další potřebnou komunikaci.
Po vyplnění a podepsání je třeba žádost doručit do školy. Nejjednodušší možností je vložit vyplněnou žádost do schránky umístěné ve vchodu pro návštěvy či přímo do zádveří školní budovy Salmova 17 v Blansku.

Pokud disponujete elektronickým podpisem, můžete takto podepsaný dokument odeslat e-mailem (zapis@zssalmova.cz ), případně datovou schránkou (ID: d7jqkm7).

K zaslání žádosti je možné využít také doručení klasickou poštou na adresu:
 
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
Salmova 17/1940
678 01 Blansko 

V případě, že potřebujete konzultaci nebo vznikne nutnost osobního předání materiálů, lze se ve vchodu pro návštěvy obrátit dveřním telefonem přímo na ředitelství školy každý všední den od 7 do 15 hodin.

Dokumenty včetně vyjádření poradny je nutné doručit do školy nejpozději do 14. 5. 2020.

O výsledku přijímacího řízení do přípravné třídy Vás budeme individuálně informovat.