O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Události
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
VideoPruvodce Salmovkou
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku
Aktivní škola.
TOPlist
 
eduroam
SmartClass+
 
EduPage
 
Webmail
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Zápis do 1. tříd – podrobné informace a formuláře ke stažení

Vážení rodiče, vzhledem k platným mimořádným opatřením se letošní zápis dětí do 1. tříd uskuteční ve dnech 6. až 16. dubna distanční formou, tedy bez účasti dětí a rodičů ve škole.

Je plně na Vás, kterou školu si vyberete. Jednotlivé školy mají sice stanoveny spádové obvody, ale volba školy je plně v kompetenci zákonných zástupců dítěte. Spádové obvody hrají roli pouze v případě zaplnění kapacity. Ta je však v případě základních škol zcela dostatečná.

V následujícím textu jsme pro Vás připravili podrobné informace, které Vám pomohou zápis Vašeho budoucího prvňáčka bez potíží zvládnout.

 

Přijetí dítěte do 1. třídy 

Vyplníte a podepíšete „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání“.

Formulář si můžete stáhnout a vytisknout níže. Ti z Vás, kteří nemají možnost tisku z webových stránek, si mohou uvedený dokument vyzvednout v papírové podobě v zádveří bočního vchodu pro návštěvy školní budovy Salmova 17 v Blansku. Oranžové vstupní dveře jsou od 7 do 15.30 hodin odemčené.
 

 
Na děti v zádveří školy čekají kreslení hrdinové z Tlapkové patroly a od 6. dubna pro ně budou mít připraveno i malé překvapení.
Žádosti o přijetí v listinné podobě je možné si vyzvednout i na pobočce školy v Dolní Lhotě každý všední den od 9 do 12 hodin.
Žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání
Při vyplňování prosím nezapomeňte uvést telefonní a nejlépe i e-mailový kontakt, který bude důležitý pro další potřebnou komunikaci. V kolonce datum doporučujeme napsat 6. dubna 2021.
Po vyplnění a podepsání je třeba žádost doručit do školy. Nejjednodušší možností je vložit vyplněnou žádost do schránky umístěné ve vchodu pro návštěvy či přímo do zádveří školní budovy Salmova 17 v Blansku.
Vyplněné žádosti v listinné podobě je možné odevzdávat v termínu zápisu také na pobočce školy v Dolní Lhotě od 9 do 12 h.

Pokud disponujete elektronickým podpisem, můžete takto podepsaný dokument odeslat e-mailem (zapis@zssalmova.cz ), případně datovou schránkou (ID: d7jqkm7).


K zaslání žádosti je možné využít také doručení klasickou poštou na adresu:
 
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
Salmova 17/1940
678 01 Blansko 


Žádost musí být na adresu školy doručena od 6. do 16. dubna, kdy končí termín zápisu.
 
V případě, že potřebujete konzultaci nebo vznikne nutnost osobního předání materiálů, lze se ve vchodu pro návštěvy obrátit dveřním telefonem přímo na ředitelství školy každý všední den od 7 do 15 hodin.
 

Jak se dozvíte o přijetí 

Vzhledem k ochraně osobních údajů nemůžeme po přijetí Vašeho dítěte zveřejnit jeho jméno na webových stránkách nebo vyvěsit v rámci seznamu na informačním panelu školy.

Z uvedeného důvodu Vás proto po přijetí žádosti budeme informovat (e-mailem nebo telefonicky) o registračním čísle, které bylo Vašemu dítěti přiděleno. (např. SAL 57/21). V případě osobního jednání obdržíte registrační číslo při vydávání formuláře žádosti.

Pod tímto číslem bude zveřejněno přijetí Vašeho dítěte na webových stránkách školy a na vyvěšeném seznamu na školách v Blansku a Dolní Lhotě 

 

Školský obvod spádové školy ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17  

ulice Absolonova, Březinky, Cihlářská, Čelakovského, Dvorská (od č. 33), Ericha Roučky, Horní Palava, Kamnářská, Lesní, Pekařská, Pražská, Salmova, Sloupečník, Zahradní, Zborovce, Zborovecká, části města Těchov (Češkovice),
Dolní Lhota (odloučené pracoviště Dolní Lhota).

Spádové obvody při výběru školy hrají roli pouze v případě zaplnění kapacity. Ta je však v případě základních škol zcela dostatečná. Výběr školy je tedy zcela na Vás.
  

 

 

Doplňující informace a možnosti

 

Předčasný nástup do 1. třídy
(Pokud vaše dítě nedovrší k 1. 9. 2021 6 let.) 

Postup je stejný jako v případě běžného zápisu do 1. třídy. Navíc je nutno doložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. V případě dětí narozených od 1. 1. do 30. 6. 2016 je kromě doporučení z PPP nutné ještě doporučení odborného lékaře (pediatra, klinického psychologa). .

Tyto doklady je třeba doručit do školy nejpozději do 14. května 2021. O přijetí dítěte bude v tomto případě rozhodnuto teprve po obdržení všech potřebných podkladů.

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky
(Dítě není zralé k nástupu do školy a k 1. 9. dovrší 6 let.)
 

V tomto případě vyplníte pouze žádost o odklad, která je ke stažení níže. K žádosti o odklad je nutné přiložit doporučení pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně-pedagogického centra společně s doporučením dětského lékaře. 

 

Žádosti o odklad povinné školní docházky

Žádost o odklad je nutné doručit na adresu školy do 16. 4. 2021.

Doporučení PPP nebo SPC společně s doporučením dětského lékaře pak nejpozději do 14. 5. 2021.