O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Aktuality
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
Salmovka
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku eduroam
Aktivní škola.
TOPlist
 
Město Blansko
 
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
SmartClass+
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Zápis do MŠ v Dolní Lhotě

S ohledem na vyhlášený nouzový stav a aktuální epidemiologickou situaci proběhnou zápisy k předškolnímu vzdělávání v mateřských školách zřizovaných městem Blansko pro šk. rok 2020/2021 výhradně bezkontaktní formou, a to v řádném termínu od 5. 5. 2020 od 06:00 hod do 11. 5. 2020 do 24:00 hodin.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné v rámci bezkontaktní formy podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání písemně nebo v elektronické podobě.

Akceptovatelné formy doručení:

  • elektronicky do datové schránky školy;
  • elektronicky e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem;
  • v listinné podobě poštou;
  • v listinné podobě fyzickým doručením do poštovní schránky školy.

 

Nepostačuje tedy bez dalších kroků zaslat žádost pouze e-mailem, byť by tento obsahoval oskenovanou kopii tištěné přihlášky včetně oskenovaného podpisu.

 

Postup pro podávání žádosti 

Vyplníte a podepíšete „Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání“ (má dvě strany). Dále je potřebné zajistit kopii očkovacího průkazu dítěte.

Formulář žádosti si můžete stáhnout a vytisknout níže. Ti z Vás, kteří nemají možnost tisku z webových stránek, si mohou uvedený dokument vyzvednout v papírové podobě od 27. 4. ve vchodu pro návštěvy v budově ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17, případně ve vestibulu MŠ v Dolní Lhotě dne 5. 5. od 8 do 12 hodin.

Při vyplňování prosím nezapomeňte uvést telefonní a e-mailový kontakt, který bude důležitý pro další potřebnou komunikaci. K žádosti je nutné přiložit kopii očkovacího průkazu dítěte.

 

Po vyplnění a podepsání žádost odešlete do školy. Preferovanou možností je vložit vyplněný formulář s kopií očkovacího průkazu přímo do poštovní schránky umístěné ve vchodu pro návštěvy školní budovy Salmova 1940/17 v Blansku nebo do poštovní schránky na budově MŠ v Dolní Lhota 177.

Pokud disponujete elektronickým podpisem, můžete takto podepsaný dokument odeslat e-mailem (info@zssalmova.cz ) , případně datovou schránkou (ID: d7jqkm7)

 

V případě zaslání žádosti klasickou poštou uveďte adresu:

Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
Salmova 1940/17
678 01 Blansko

Dokumenty musí být na adresu školy doručeny nejpozději do 11. května,
kdy končí termín zápisu.

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Školský obvod spádové školy Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17 – pracoviště Dolní Lhota tvoří:
ulice Pražská, Příční, Zborovecká, Tylova, části města Dolní Lhota, Horní Lhota.

 

Jak se dozvíte výsledky zápisu

Výsledky zápisu budou zveřejněny dne 29. 5. 2020 v 08:00 hodin na webových stránkách školy.

Vzhledem k ochraně osobních údajů nemůžeme ve výsledcích zápisu zveřejnit jméno Vašeho dítěte.
Z uvedeného důvodu Vás proto po přijetí žádosti budeme informovat (e-mailem nebo telefonicky) o registračním kódu, který byl Vašemu dítěti přidělen. (např. SAL 57/20).

Pod tímto kódem bude zveřejněn výsledek zápisu také na vyvěšeném seznamu na budově MŠ v Dolní Lhotě a ve vchodu pro návštěvy školní budovy Salmova 1940/17 v Blansku.

Případné doplňující otázky Vám rádi zodpovíme prostřednictvím e-mailu Info@zssalmova.cz, případně můžete volat na tel. čísla 728 009 485 nebo 516 499 551 (2)

 

V Blansku dne 23. 4. 2020

Mgr. Josef Škvařil
ředitel školy