O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Události
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
VideoPruvodce Salmovkou
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku eduroam
Aktivní škola.
TOPlist
Děkujeme
Město Blansko
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
SmartClass+
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Informace k obnovení prezenční výuky od pondělí 30. 11. 2020

Vážení rodiče,

od pondělí 30. 11. 2020 dochází k dlouho očekávanému obnovení prezenční výuky pro žáky většiny zbývajících ročníků školy. Do lavic se formou souvislé výuky vrátí žáci 3., 4., 5. a 9. ročníku.

Od 30. 11. tak bude ve škole trvale přítomen celý první stupeň včetně přípravných tříd a žáci devátého ročníku. V režimu střídání prezenční a distanční výuky bude probíhat výuka 6., 7. a 8. ročníku.

 

Informace k výuce 6., 7. a 8. ročníku


V týdnu od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 (lichý týden):
30. 11. 2020 nastoupí žáci tříd 7. A, 7. B a 8. A. 


Žáci 6. A a 6. B zůstávají doma na distanční výuce.


V týdnu od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 (sudý týden):
7. 12. dojde k vystřídání a do školy nastoupí žáci tříd 6. A a 6. B. 

Žáci 7. a 8. ročníku zůstávají doma na distanční výuce.

 • Výuka bude probíhat dle platného rozvrhu s omezením tělesné výchovy a zpěvu v hudební výchově. Některé organizační úpravy se dotknou také předmětů, kde výuka probíhá v samostatných skupinách (výuka jazyků apod.), z důvodu nutnosti oddělování jednotlivých třídních kolektivů v souladu s aktuálními hygienickými předpisy. 
 • Po celou dobu vyučování je pro žáky stanovena povinnost nošení roušek.
 • Třídní kolektivy zůstanou v původním složení a nebudou rozdělovány na menší skupiny.
 • Školní stravování bude probíhat v běžném režimu s dodržením veškerých platných hygienických opatření. Všichni žáci, kteří byli přihlášení k odběru obědů před uzavřením škol, budou přihlášeni ke stravování automaticky. Případné odhlášení lze řešit individuálně obvyklou formou (přes internet či telefonicky...)
 • Nadále platí možnost vydávání obědů pro žáky na distanční výuce do jídlonosičů. Výhradně od 10.45 do 11.00 hodin.
 • Ranní družina pro všechny přihlášené žáky bude otevřena od 6.40 h. Ke vstupu do budovy použijí žáci ranní družiny hlavní vchod, který si otevřou čipem nebo kartou.
 • Odpolední družina pro 0, 1., 2. a 3. ročníky bude probíhat v obvyklém čase do 16.30 h.
 • Z organizačních důvodů spojených s platností aktuálních hygienických nařízení dočasně nebude otevřena odpolední družina pro žáky 4. ročníku.
 • Vstup cizích osob do budovy školy není povolen. Výjimku tvoří pouze odůvodněné případy (konzultace, ohlášená osobní jednání apod.). Pro tyto případy je určen výhradně boční vchod pro návštěvy s dveřním telefonem.
 • Rozdělení vstupů do budovy pro jednotlivé třídy –  od 7.40 h do 8.00 budou otevřeny vchody dle níže uvedeného rozpisu:
 • vchod pro návštěvy (vlevo): třídy 1. B, 2. B, 3. A, 4. B
 • hlavní vchod (uprostřed): třídy PT A, PT B, 1. A, 2. A, 3. B, 4. A
 • vchod u jídelny (vpravo): třídy 5. A, B + druhý stupeň
Všichni ve škole se společně těšíme na pondělní obnovení prezenční výuky alespoň v tomto rozsahu. Věříme, že se epidemiologická situace bude postupně zlepšovat a výše uvedená omezení nebudou v platnosti dlouhou dobu. Našim společným cílem je dodržet veškerá platná hygienická opatření a zároveň provoz školy co nejvíce přiblížit obvyklému režimu tak, aby se děti ve škole cítily co nejlépe a výuka probíhala v nejlepší možné kvalitě. Věříme, že se nám společně tato věc podaří.

Za všechny pracovníky školy
 
Mgr. Josef Škvařil
 
ředitel školy