O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Události
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
VideoPruvodce Salmovkou
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku eduroam
Aktivní škola.
TOPlist
Děkujeme
Město Blansko
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
SmartClass+
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Informace k výuce od 4. 1. 2021

Vážení rodiče,

na základě usnesení vlády ze dne 23. 12. 2020 se od 4. ledna 2021 do škol vrátí formou prezenční výuky pouze žáci 1. a 2. ročníku, přípravných tříd a MŠ. Ostatní třídy přecházejí na distanční výuku. Výjimku tvoří malotřídní pracoviště v Dolní Lhotě, kde s žáky 1. a 2. ročníku nastoupí do školy i jejich starší spolužáci ve spojených třídách.

Distanční výuka se skládá z online výuky (synchronní) a off-line výuky (asynchronní). V naší škole využíváme oba způsoby. Cílem je, aby distanční vzdělávání bylo co nejvíce efektivní a zároveň pro žáky i rodiče technicky i organizačně zvládnutelné.

Dle platné novely zákona č. 561/2004 Sb. je distanční výuka pro žáky povinná. Pokud se žák nemůže z vážných důvodů výuky zúčastnit (nemoc, návštěva lékaře apod.), platí pro omlouvání absencí stejná pravidla jako pro běžnou prezenční výuku (viz Školní řád ZŠ).

Rozvrh on-line části distanční výuky žáci obdrží prostřednictvím systému EduPage od svých třídních učitelů společně s dalšími doplňujícími informacemi.  Žákům, kteří nedisponují IT technikou umožňující on-line připojení, je škola připravena zapůjčit vybavení ve formě tabletu či staršího notebooku ze zápůjčního fondu. Technika je půjčována na základě smlouvy, kterou musí podepsat zákonný zástupce žáka. Počet kusů IT techniky k zapůjčení je ovšem omezený.

K zasílání informací a úkolů týkajících se off-line části využíváme prioritně systém EduPage, případně další komunikační prostředky dle aktuální domluvy. K fyzickému předávání materiálů v papírové podobě slouží zádveří bočního vchodu pro návštěvy. Oranžové vstupní dveře bočního vchodu jsou odemčeny od 7.00 do 16.30h.

Od pondělí 4. ledna opět nabízíme možnost vydávání obědů i pro žáky, kteří nejsou přítomni ve škole z důvodu distanční výuky.

Školní družina bude v provozu v čase od 6.40 (ranní) do 16.30 (odpolední). Družina je ovšem určena pouze žákům přítomným v prezenční výuce.

Závěrem bych Vám chtěl poděkovat za pochopení i za Vaši dosavadní pomoc. O případných nových opatřeních Vás budeme informovat na webových stránkách školy či prostřednictvím systému EduPage. Společně pak budeme doufat, že se současná situace zlepší a děti se budou moci vrátit zpět do školních lavic co nejdříve.

Přeji všem pevné zdraví a mnoho štěstí do roku 2021!

 

Mgr. Josef Škvařil, ředitel školy