O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Aktuality
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
VideoPruvodce Salmovkou
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku eduroam
Aktivní škola.
TOPlist
 
Město Blansko
 
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
SmartClass+
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Informace k částečnému otevření školy
pro žáky 6. až 8. ročníků formou konzultačních hodin

Na základě pokynu MŠMT a po projednání se zřizovatelem se naše škola od 8. června v omezeném režimu otevře také žákům 6. až 8. ročníků formou konzultačních hodin.
Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku
(aktualizace 27. 5. 2020)

Konzultační hodiny se budou konat v dopoledních časech v rozsahu 1 vyučovací hodiny týdně pro každou třídu. Účast žáků je dobrovolná.

Obsahovou náplní těchto setkání budou konzultace žáků s učiteli nad výstupy distanční výuky, obnovení kontaktu se školním prostředím a organizační záležitosti spojené se závěrem školního roku.

Přesný časový rozpis konzultací bude žákům a rodičům sdělen prostřednictvím třídních učitelů nejpozději do 2. 6. 2020.

Ve škole budou dodržena všechna nařízení a doporučení sdělená MŠMT (viz materiál: „Ochrana zdraví a provoz ZŠ do konce šk. roku 2019/2020“, který je umístěn v plném znění na úřední desce).

Z kapacitních důvodů spojených s platností hygienických omezení nebude pro žáky 6. – 8. ročníků zajištěno v době konání konzultací stravování.

U vstupu do školy bude ve stanovených časech zajištěn pedagogický dozor, který žákům sdělí potřebné organizační pokyny, zajistí dodržování hygienických opatření a převezme od žáků vyplněná a podepsaná čestná prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění.

Formulář prohlášení najdete v příloze. Datum na prohlášení musí být aktuální (optimálně uveďte den před konáním konzultace). Formulář prohlášení si můžete vyzvednout také ve škole, kde je umístěn v zádveří vchodu pro návštěvy.

 

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

 

Vstup do školy bude umožněn pouze v roušce.

Žáci si přinesou přezůvky (pokud je nemají ponechané ve škole).

Výuka bude organizována ve skupinách max. 15 žáků. Organizace provozu bude upravena tak, aby se jednotlivé skupiny nedostaly vzájemně do kontaktu.

Veškeré doplňující zázemí zahrnující stojany na dezinfekci, dezinfekční mýdla či úklid dotčených prostor mezi jednotlivými konzultacemi atd. je zajištěno.

 

 

Vážení rodiče,

plně si uvědomujeme, že několik konzultačních hodin nemůže nahradit řádnou výuku dle rozvrhu. Z důvodu platných hygienických omezení však nejsme schopni zajistit výuku v širším rozsahu, stejně jako ostatní školy nejen v Blansku. Mrzí nás to. Věříme však, že i takto omezený kontakt Vašich dětí se školním prostředím napomůže k co nejlepšímu obnovení standardní výuky od nového školního roku.

 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Josef Škvařil
ředitel školy