Školní události
Dokumenty školy
Školská rada
Školní jídelna
Školní družina
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
Projekty
O nás
Klub nadaných dětí
Salmovka
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví.
Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček
Kalendář.
Aktivní škola.
TOPlist
Telefonní seznam.
E-mail.
Termínový kalendář na školní rok 2016 - 2017.

Poradenské služby.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 poskytuje poradenské služby v několika oblastech.

Hlavním předmětem činnosti je:

  1. výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  2. péče o žáky nadané a mimořádně nadané a žáky ohrožené školním neúspěchem,
  3. řešení možných problémů se školní docházkou (neomluvená a vysoká omluvená absence),
  4. kariérové poradenství (následné středoškolské studium a profesní orientace žáků),
  5. prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů.

 

Personální složení a kontakty

 

Výchovný poradce, vedoucí ŠPP, kontaktní osoba:

Mgr. Iveta Pantůčková, telefon: 778 448 438, 516 499 556;e-mail: ipantuckova@zssalmova.cz,
konzultační hodiny: středa 14.00 - 15.00 nebo podle domluvy

 

Školní metodička prevence:

Mgr. Ludmila Nováková, telefon: 519 499 568; e-mail: lnovakova@zssalmova.cz

 

Školní psycholožka:

Mgr. Zuzana Hédlová , e-mail: zhedlova@zssalmova.cz

 

Speciální pedagožka:

Mgr. Kamila Nejezchlebová, e-mail: knejezchlebova@zssalmova.cz

 

Kariérová poradkyně:

Mgr. Iveta Pantůčková, telefon: 778 448 438, 516 499 556;e-mail: ipantuckova@zssalmova.cz
konzultační hodiny: středa 14.00 - 15.00 nebo podle domluvy