O nás
Kontakty
Úřední deska
Dokumenty školy
Kalendář akcí
Aktuality
Výuka
Školní jídelna
Školní družina
Archiv
Salmovka
Základní škola a Mateřská škola Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví. Žádost o přijetí - přestup na Salmovku
Aktivní škola.
TOPlist
 
Město Blansko
 
Městská knihovna Blansko
EduPage
 
Webmail
 
Školní poradenské pracoviště Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček

Co nabízíme

Vážení rodiče,

zvolna se probouzející jaro je obdobím, kdy se blíží termín zápisů dětí do prvních tříd. Každý rodič si přeje udělat pro své dítě to nejlepší. Vybrat z nabídky základních škol tu nejvhodnější často není lehká volba. K moudrému rozhodnutí je však nezbytné mít dostatek informací. Dovolte mi tedy, abych Vás blíže seznámil se Základní školou a Mateřskou školou Blansko, Salmova 17. Věřím, že Vám níže uvedené informace pomohou při rozhodování o budoucím vzdělávání Vašeho dítěte.
Pokud Vás nabídka naší školy zaujme, bližší informace Vám rádi poskytneme na Dni otevřených dveří v sobotu 7. března od 9 do 12 hodin. Všemi stanovišti v areálu školy budou návštěvníky provázet průvodci z řad žáků i pracovníků školy, a zatímco pro děti bude přichystáno množství aktivit, pedagogové budou připraveni odpovídat na vše, co Vás v souvislosti se školou zajímá.

Mgr. Josef Škvařil, ředitel školy

Co nabízíme: 

Klidná a bezpečná lokalita

Ulice Salmova leží v klidné lokalitě města. Blízkost přírody v rekreační oblasti Palava je bonusem, který  je využíván v mnoha oblastech výuky. V okolí školy lze také bez větších problémů zaparkovat.

 

Příprava budoucích prvňáčků - edukační skupinky

Rodiče budoucích prvňáčků mohou své děti přihlásit hned u zápisu do edukačních skupinek, jejichž prostřednictvím se v období od dubna do června děti ve formě odpoledního setkávání společně se svými rodiči pozvolna seznamují s prostředím školy a se svými budoucími pedagogy.

 

Angličtina od 1. ročníku, druhý cizí jazyk (německý, ruský) od 7. ročníku

Jazykové znalosti si naši žáci zdokonalují nejen v hodinách realizovaných v nově vybudované moderní jazykové učebně, ale také účastí ve vzdělávacích projektech, ať už se jedná o výuku němčiny v rámci česko-rakouské přeshraniční spolupráce na bázi programu Interreg, nebo ve formě školních zájezdů do Anglie či úspěšným zapojením do soutěží a olympiád. O efektivitě výuky svědčí úspěchy v jazykových  soutěžích např. Konverzační soutěž v AJ – okresní kolo 1. místo r. 2019, 3. místo r. 2020 a řada dalších.

 

Projekt Zdravá škola - zdravý životní styl

Výuka v naší škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „Zdravá škola – škola pro život“. V řadě oblastí provozu školy jsou aplikovány prvky projektu Zdravá škola doporučené zdravotnickými odborníky.  

 

Matematika atraktivně

Škola má z minulosti tradici v zaměření na matematiku a exaktní vědy. V současnosti se tato profilace projevuje např. organizací okresních kol matematických olympiád a Pythagoriád či účastí v matematických projektech na úrovni žáků i pedagogů, organizovaných např. Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu, Národním pedagogickým institutem či jinými subjekty. Žáci ze „Salmovky“  tak matematiku poznávají třeba i na stadionu Komety Brno či v Mahenově divadle a tyto metody, které zpestřují běžnou výuku, přinášejí pozitivní výsledky.

 

Úspěšnost v přijímacích zkouškách

O efektivitě výuky nejlépe hovoří čísla. V roce 2019 bylo přijato ke studiu osmiletého gymnázia 6 žáků z 5. ročníku naší školy, což byla téměř pětina všech celkově přijatých. Z 9. tříd bylo 83 procent žáků přijato ke studiu maturitních oborů.

 

Projekt „Spolužáci a kamarádi“

Je jedním z mnoha úspěšně fungujících školních projektů, v rámci kterého žáci devátých tříd pomáhají svým nejmladším kamarádům v 1. ročníku. S pomocí svých starších spolužáků si tak prvňáčci na nové prostředí rychle zvykají a mají oporu nejen ve své paní učitelce, ale i v kamarádech na 2. stupni školy.

 

Velká školní zahrada s venkovní učebnou

Která městská škola se může pochlubit tím, že na své rozlehlé školní zahradě v těsné blízkosti venkovní učebny „ubytovává“ srnčí rodinku, kterou mohou žáci pozorovat z oken nejen v hodinách přírodopisu.

Fotogalerie

Školní knihovna

Nedílnou součástí školy je bohatě vybavená knihovna, v rámci které funguje také čtenářský klub. Tyto aktivity doplňují široké portfolio metod rozvoje čtenářské gramotnosti.

 

Sportovní a pohybové aktivity

Plavecké kurzy pro žáky 1. stupně či lyžařský výcvikový kurz na českých horách pro žáky 2. stupně jsou již léta samozřejmou součástí výuky. Kromě nich pravidelně organizujeme také lyžařské kurzy pro žáky 2., 3., 4. a 5. ročníku v nedaleké Olešnici na Moravě. Řadu našich žáků můžete například najít i v extraligovém baseballovém týmu Olympia Blansko, se kterým úzce spolupracujeme na společných projektech, podobně jako s Asociací školních sportovních klubů České republiky.

 

Kariérové poradenství

Důležitým cílem školy je připravit žáky nejen pro potřeby dalšího studia, ale také reagovat na budoucí požadavky trhu práce. Ve škole pracuje kariérová poradkyně, která pomáhá žákům, ale i jejich rodičům v orientaci týkající se problematiky dalšího studia či volby povolání. V rámci česko-rakouského projektu Concepts for Professional Education plánujeme v rámci této problematiky např. stáže v tuzemských i zahraničních školách a další aktivity.

 

Školní poradenské pracoviště

Za důležitou považujeme také pomoc žákům ohrožených školním neúspěchem. Nedílnou součástí školy je tedy poradenské pracoviště, v rámci kterého pracuje speciální pedagog, školní psycholog a výchovný poradce. Pro děti, u kterých se objeví potíže, organizujeme například kroužky doučování a ve spolupráci s odborníky pomáháme v rámci řady podpůrných opatření nalézt vhodné postupy a metody tak, aby výuku zvládli co možno nejlépe.

 

Pestrá nabídka volnočasových aktivit v družině

Ve škole pracuje celkem 5 oddělení školní družiny. Jako jedna z mála škol do družiny přijímáme děti až do 5. ročníku. Kromě každodenních vycházek do přírody děti v rámci ŠD navštěvují pravidelně také solnou jeskyni, chodí bruslit, účastní se různých výtvarných dílen, kulturních programů a výstav a nechybí ani výlety do ZOO či do středisek ekologické výchovy.

 

Široká nabídka zájmových kroužků

Volnočasové aktivity družiny doplňuje široká nabídka kroužků, ať už se jedná o keramiku, pěvecký sbor, technický kroužek, kroužek Šikovné ručičky nebo celou plejádu pohybových aktivit od jógy až po baseball. Samozřejmostí jsou také kluby komunikace v cizím jazyce, deskových her nebo čtenářský klub.

 

Podpora nadaným žákům

Individuální přístup k nadaným žákům za podpory odborníků z poradenských pracovišť je nezbytným standardem. Spolupracujeme však i s externími subjekty jako například s Krajskou sítí podpory nadání JMK. Nejnovějším počinem v této oblasti je například projekt DigiMe zabývající se modelováním pomocí 3D tisku.

 

Multifunkční čipové karty ISIC

Od roku 2019 naši žáci využívají mezinárodní čipové karty ISIC, které slouží nejen pro vstup do školy a k odběru obědů, ale nabízejí také množství studentských slev doma i v zahraničí a slouží také jako doklad o studiu ve veřejné dopravě v ČR.

 

Úspěšní absolventi

Mezi absolventy ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17 patří například hlavní hygienička ČR Mgr. Eva Gottvaldová, sólový akrobat světově proslulého cirkusu Cirque du Soleil Jakub Plšek, o jehož nevšední kariéře běžel v nedávné době na televizních obrazovkách samostatný dokument a několik reportáží. Mezi dalšími úspěšnými osobnostmi lze jmenovat například pilota dopravních letadel Airbus a Boeing Petra Bláhu, ortopeda a traumatologa mjr. MUDr. Jiřího Navrátila a řadu dalších.

 

 

Podrobně představit všechny oblasti aktivit Základní školy a Mateřské školy Blansko, Salmova 17 není v možnostech tohoto dokumentu. Jednou větou lze naši práci shrnout do konstatování, že se snažíme naše žáky co nejlépe připravit pro jejich budoucí život, a především z nich vychovat slušné a poctivé lidi, kteří budou úspěšní nejen v pracovním, ale i osobním životě.

 

Pokud Vás naše škola zajímá, přijďte mezi nás. Rádi Vám poskytneme podrobnější informace.

 

Těšíme se na Vaši návštěvu!