školní události - zápis do první třídy

V úterý 5. února 2008 se  stejně jako na jiných blanenských školách, i u nás konal zápis do první třídy. Cestu do naší školy si našlo celkem 39 dětí. Máme z tohoto výsledku radost a přejeme všem dětem i rodičům, aby byla jejich cesta do školy a ve škole stejně tak hezká a příjemná, jako byl pohádkový zápis.

Vzhledem k počtu dětí předpokládáme, že otevřeme 2 třídy s ideálním počtem žáků, což se projeví v kvalitní výuce, individuálním přístupu, pohodové atmosféře a zdravém klimatu.

 

K zápisu se letos dostavilo včetně loňských odkladů ..................39 dětí.
O odklad požádali rodiče ........................................................7 dětí.

Eva Kadrmasová, řed.