školní události - o stávce ve škole

            

 

 

PROČ BUDOU  4. PROSINCE NĚKTERÉ ŠKOLY ZAVŘENY

 

Otevřený dopis  českým rodičům

 

Vážení rodiče, 

            dovolte, abychom Vás touto cestou  informovali o důvodech, které nás učitele a ostatní pracovníky ve školství přiměly vyhlásit na 4. prosince  2007 jednodenní protestní stávku.

 

            Především  je to náš nesouhlas s nezodpovědným  záměrem vlády snižovat výdaje na školství.  Nesouhlas se snahou  převést zodpovědnost za financování  služeb poskytovaných  v  regionálním školství a  doposud garantovaných státem - učební pomůcky, učebnice, další vzdělávání - na zřizovatele a na  Vás  rodiče.

 Nesouhlasíme také  se snížením reálných platů ve školství, takový přístup si zaměstnanci tohoto resortu jistě nezaslouží.

            Předložený návrh  rozpočtu  pro regionální školství na rok 2008  – tzn. pro mateřské, základní a střední školy v položce pro pořízení učebnic, učebních pomůcek, výtvarného materiálu, vybavení škol, vůbec nezohledňuje zdražování v příštím roce. Naopak rozpočet pro rok 2008 je oproti letošnímu v této položce ještě výrazně snížen.

Jaký to bude mít dopad?

              Již v současné době se většina škol potýká  s  nedostatkem finančních prostředků                    a s problémy, jak finančně zabezpečit učebnice a učební pomůcky  pro své žáky. Chybějící finanční prostředky budou muset školy vyžadovat na svém zřizovateli, popřípadě na Vás  rodičích.

             Naším základním cílem je zlepšení podmínek vzdělávání pro všechny děti, aniž by se tato snaha výrazně dotkla Vašich rodinných rozpočtů. Na  naše návrhy vláda reaguje argumentem o úbytku žáků ve školách.  Vy sami však nejlépe víte,  že pokud ve škole, třídě, ubudou dva až  čtyři žáci,  na finančních potřebách to reálně nic nemění. Není proto možné akceptovat představu o mechanickém snižování nákladů na školách podle úbytku počtu žáků. 

            Jsme si vědomi toho, že některým z Vás se  tím, že 4. prosince 2007 nebudou otevřeny školy a školská zařízení,  zkomplikuje situace.  Ale pokud teď nedáme najevo nesouhlas s přístupem vlády a nebudeme požadovat navýšení  finančních prostředků do regionálního školství, v příštím roce již bude pozdě.

Zabraňme ještě horším komplikacím v nedaleké budoucnosti. Jejich tíhu by nesly Vaše děti.

 

            Děkuji  Vám za pochopení. 

 

Mgr. František  D o b š í k

předseda Českomoravského odborového svazu pracovníků školství


Prohlášení školských odborů k nadcházející stávce pedagogických pracovníků, provozních a správních zaměstnanců ve školství

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství, který chystá 4. prosince 2007 stávku proti snižování výdajů ve školství, vyzývá Martina Bursíka, předsedu strany zelených, k zodpovědnosti. Jeho strana po odstoupení ministryně Dany Kuchtové doposud nedokázala najít odpovídajícího nástupce a krize ve školství se tak prohlubuje. V době, kdy je schvalován státní rozpočet chybí klíčový politik, který by obhajoval zájmy tohoto zkoušeného resortu. Školství opět prohrává a doslova výsměchem žákům, studentům a pedagogům se stává proklamace pěti vládních priorit, které nedávno vyhlásil premiér Topolánek. Paradoxně za pátou z nich považuje podporu vzdělanosti. Takováto papírová proklamace bez konkrétních kroků a nezájem vlády, že ministerstvo školství je v personálním rozkladu, situaci konstruktivně neřeší. ČMOS pracovníků školství je přesvědčen, že vzhledem k prohlubující se krizi nám nezbývá, než dát jasně najevo nesouhlas a 4. prosince uzavřít školy. Vyzýváme veřejnost, rodiče, pedagogy a ostatní školské pracovníky, kterým není lhostejná budoucnost vzdělanosti v České republice, aby náš oprávněný protest podpořili.

ČMOS pracovníků školství V Praze dne 26. listopadu 2007