školní události - rodilí mluvčí u nás ve škole

Tento týden, v úterý a ve středu byli do naší školy pozváni Američané, aby si s námi popovídali anglicky a také, aby nám něco řekli o táboře, ve kterém pracují. Tento tábor se nachází v Černé Hoře nedaleko Blanska. Nabízí velké sportovní vyžití, výuku angličtiny a další zajímavé činnosti. Kromě těchto aktivit, se dětí dozví i něco z Bible a mohou se při různých posezeních zamýšlet nad tím co si myslí o světě, ve kterém žijeme, co je pro ně v životě důležité a také, co si přejí a čemu věří. Na hodinách angličtiny si děti zahrály různé hry, vyzkoušely si, jak moc je pro ně angličtina z úst rodilých mluvčích srozumitelná a také se samy mohly na pár věcí anglicky zeptat. Pro mnohé z nich to byla první zkušenost tohoto druhu, ale myslím, že přínosná. Protože, co jiného může děti více namotivovat, než to, že samy vidí v praxi využití toho, co se ve škole s námahou učí. Výuka probíhala pod vedením paní Melisy, která má zkušenosti v této oblasti, ale byly přítomny i její dcery a také Steven, kteří jsou ve věku našich dětí. Děkujeme mnohokrát za tuto příležitost a těšíme se zase někdy naviděnou.

Mgr. Hana Doleželová