školní události - prvouka na přehradě

Díky velmi výhodné pozici naší školy, jsme opět mohli vyrazit na hodinu prvouky do přírody.
Prošli jsme známou trasu kolem přehrady, zkontrolovali přírodu po zimě. Všimli jsme si, že modřín už má nové jehličky, pojmenovali jsme ostatní jehličnaté stromy.
Protože jsme v prvouce probírali živou přírodu, rozdělili jsme si ji i venku na rostliny a živočichy. A živočichy, které jsme viděli, dále na obojživelníky, savce, ptáky. Nezapomněli jsme na skupinu plazů. Víme, že patří mezi obratlovce.
Postřehli jsme také zástupce bezobratlých.
V závěru hodiny jsme ve dvojicích vyplnili dotazník s několika otázkami a úkoly.

Žáci 3. B