školní události - olympiáda v anglickém jazyce

Dne 30.1. proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Celkem se jí zúčastnilo 22 žáků.

Výsledky:

1. kategorie    -     6.a 7. ročník

1.místo Veronika Čermáková, 7.B
2.místo Kamil Hussein, 6.A
3.místo Martin Boček, 6.A, Michal Ježek, 6.A

 

2. kategorie    -     8. a 9. ročník, nejazykové třídy

1.místo Dominik Barič, 8.A
2.místo Nella Tihelková, 8.A, Monika Ondroušková 8.A
3.místo  

 

2. kategorie    -     8. a 9. ročník

1.místo Tarig Hussein, 9.B
2.místo Hynek Bacík, 8.B
3.místo Filip Munster, 8.B

 

Všem účastníkům patří pochvala za odvahu a vynaložené úsilí!

FOTOgalerie