školní události - než budu prvňáčkem

Pět setkání budoucích prvňáčků s rodiči ve škole jsme završili 28. května rozdáním diplomků. Procvičovali jsme jemnou i hrubou motoriku, uvolňovali paže, trénovali zrakovou i sluchovou paměť, rozvíjeli matematickou představivost a artikulaci formou různých her. Zlepšovali jsme dovednosti a schopnosti, které dětem umožní lepší start v 1. třídě. Děti i rodiče pracovali velmi pečlivě, svědomitě plnili také úkoly „za odměnu“.

Děti se do školy těší. Prázdniny utečou rychle a už je budeme vítat v září ve školních lavicích znovu. Tentokrát i s aktovkami za zádech.

Kolektiv učitelek prvního stupně

1

2