školní události - mezinárodní eTwinning projekt 

    Vážení rodiče. Děti z naší školy, které jsou v jazykové třídě, byly zařazeny do eTwinning projektu. Veškeré informace můžete najít na internetových stránkách www. eTwinning. cz/net. Jedná se o to , aby  děti využívaly nejnovějších komunikativních technologií, což je chat, skype atd. Náš projekt se jmenuje Mum, dad read me a tale. V projektu jsou začleněny také děti z Norska a Slovenska. S těmito dětmi budeme spolupracovat. Závěrem projektu je Mezinárodní kniha povídek, kde každá skupinka  zmíněných zemí vytvoří dvě povídky, které budou v angličtině a v mateřském jazyce, s vlastní ilustrací. Vše bude vyrobeno ručně. Kromě toho bude následovat vlastní dílna. V dalším měsíci proběhne dílna na Slovensku, kde začneme pracovat. Poté přijedou děti k nám a děti z Norska by přijely na  poslední dílnu a navštívily by obě naše krajiny. V průběhu roku děti budou komunikovat přes internet o své práci, ale také o rodině, škole, zájmech, kultuře atd. Děti by tak měly navázat přátelství ne jen na rok, ale na co nejdelší dobu.  Proto se chci dotázat rodičů, zda souhlasí, aby děti vycestovaly, účastnily se  dílen kde bude zajištěn speciální pracovní program. /Jedná se o zaplacení jízdenky a pojištění/ Děti budou nocovat v rodinách a poté pak mohou poskytnout  ubytování pro slovenského kamaráda. V příštím roce to může být právě vaše dítě, které se může projektu účastnit. Pokud vás tato informace zaujala, sledujte internetové stránky naší školy, můžete tak lépe nahlédnout do této dílny a pokud se nás chcete na cokoliv dotázat, udělejte to.

Informace o projektu se dozvíte také  z nástěnky v budově školy,  a také z pracovní plochy eTwinningu, kde budou mít přístup pouze vaše děti, které se projektu účastní. Já osobně shledávám tento projekt jako velice zajímavý a užitečný. Najít partnery nebylo snadné, a my jsme rádi, že se nám to podařilo. Budu vám vděčná, když náš projekt podpoříte a v případě možností nám vypomůžete s ubytováním dětí a menší finanční podporou při vycestování. Předem vám děkuji za čas, který projektu už nyní věnujete a do budoucna možná budete věnovat.                      

                                                                                         Miroslava Svobodová

Žáci IX.B