školní události - den zdraví

(tisková zpráva)

Den zdraví na Salmovce 

   V pátek 2.5.2008 se na ZŠ na Salmově ulici uskutečnil tradiční Den zdraví. Letos bylo  základním tématem DĚTSTVÍ BEZ ÚRAZŮ. Dětské úrazy jsou obrovským problémem, ovlivňují na dlouhou život jak samotných dětí, tak jejich rodin. Je nutno si také uvědomit, že i samotný zdravotní systém musí vynakládat obrovské finanční prostředky na léčbu a rehabilitace zraněných dětí.

   V 9. ročníku jsme jako stěžejní téma zvolili ADRENALINOVÉ SPORTY. Ptáte se proč? Jedná se o fenomén, který dnes oslovuje a láká velkou část dospívajících, ale často si neuvědomují možná rizika a nebezpečí a přeceňují své síly a schopnosti. Je otázkou, proč tomu tak je. Myslí si snad, že jsou nesmrtelnými akčními hrdiny z filmů či počítačových her? To nevíme. Naším cílem bylo to, aby si uvědomili, jak je důležité zdraví. Své vlastní i zdraví ostatních.

   Práce byla během dne rozdělena do tří částí. Na úvod jsme se věnovali adrenalinovým sportům. Žáci sami vyhledávali informace o vybraných činnostech a sportech. Dále jsme shlédli film o dětských úrazech. Tato část měla asi největší dopad. Žáci, kteří často sledují učitelské výklady povrchně, seděli a s úžasem sledovali neuvěřitelné příběhy zraněných dětí. Asi jim hlavami proběhlo přání, aby se nic podobného nestalo ani jim, ani nikomu blízkému. V třetí části jsme se věnovali první pomoci. Letos se lektoři ČČK zaměřili na nejtěžší poranění, která ohrožují lidský život. Na závěr se žáci opět vrátili k adrenalinovým sportům. Vytvořili informační plakátky, pomocí nichž informují své spolužáky o vybraných sportech.

   Den zdraví prožili žáci aktivně při společných činnostech. To je jeden z důvodů, proč tyto projektové dny připravujeme. Věříme, že bude splněn i další cíl: ochrana vlastního zdraví a života. To se ukáže už o letních prázdninách.

 

 

Jitka Varhánková, Zdeněk Doležel a Tomáš Barták, třídní učitelé v 9. ročníku