školní události - cyklistika ve 3. B

Žáci 3. B si úplně sami během měsíce listopadu připravili nástěnku plnou cyklistických obrázků i modely dopravních značek. Některé děti přinesly dokonce do školy část své cyklistické výbavy-přilbu, duši od kola, světla, „odrazky“. Aby jejich úsilí bylo užitečné i ostatním dětem, instalovali svoji „cyklistickou nástěnku“ v prázdné šatně na chodbě.
23.11. navštívil třídu dopravní policista. Děti ukázaly svoje práce, správně zodpověděly některé dotazy k bezpečné jízdě na kole. Ve třídě si žáci s panem policistou zopakovali pravidla chování chodců i cyklistů. Děkujeme panu Štěpánkovi za návštěvu a těšíme se na další.