školní události - zahájení školního roku 2007-08

Letošní školní rok jsme zahájili 3. září 2007 na tradičním místě pro tuto událost. Shromáždili jsme se na parkovišti před školou. Tentokrát jsme však na parkovišti nestáli sami, nýbrž s námi se zahájení zúčastnil i jeden automobil bezohledného řidiče, který svůj vůz nepřeparkoval.

Naši nejmladší stáli nejblíže ke škole a v jejich očích bylo vidět napětí, zvědavost a nervozita. Stejné záblesky vysílaly i oči jejich rodičů. Slavnostní projevy paní ředitelky Mgr. Evy Kadrmasové a místostarosty Mgr. Ivo Poláka nám přiblížily nadcházející dění ve škole. Stejně jako oni i my přejeme všem žákům hezké chvíle ve škole. Přejeme všem, aby jejich cesta za poznáním byla úspěšná a užitečná. Rodičům a učitelům pak přejeme hromadu trpělivosti a pohody při práci s dětmi.