školní události - stonožková přání

Každý rok už od září děti naší školy vyrábějí vánoční přáníčka a odesílají na adresu hnutí Na vlastních nohou, ještě lépe známé pod názvem Stonožka. Výtěžek z jejich prodeje slouží k zajištění životních potřeb dětí v ohniscích válečných konfliktů, přírodních katastrof, ale také dětí nějak handicapovaných.
Letos přišla paní učitelka Lada Přikrylová s novým nápadem: zorganizujeme Stonožkový jarmark. Přípravy začaly již začátkem října. Paní učitelka seznámila děti z celé školy z možností vyrábět vánoční předměty pro Stonožkový jarmark, jehož datum bylo stanoveno na 20.11.2007 – na den třídních schůzek. Děti, které rády tvoří a chtějí něco udělat pro své bližní, neváhaly vstávat o něco dřív a před vyučováním vyrábět přáníčka, popisky a ozdoby. Když se v onen den výrobky vyskládaly na prodejní stolky, napočítaly jich p.uč. Přikrylová a paní vychovatelka, které spolu s 2 žákyněmi z 8. ročníku na prodeji podílely, více než 200. A všechny se prodaly.
Máme velkou radost, že na konto Stonožky můžeme odeslat více než 4000 korun Děkujeme všem rodičům, že se koupí vánočního výrobku přidali k přispěvatelům Stonožky, paní L. Petlachové, vychovatelce, Aničce Bachraté a Nikole Musilové, žákyním 8.ročníku, ale především děkuji paní Ladě Přikrylové, učitelce, která stojí u hnutí Stonožka od samého začátku. Poděkování jí patří nejen za zajímavou a velmi úspěšnou akci Stonožkový jarmark, ale také za její dlouholetou činnost spojenou s hnutím Na vlastních nohou a za to, že jejím prostřednictvím učí naše děti solidaritě. Poslední akce Stonožky v letošním roce bude návštěva vánočního koncertu v Praze, kam pojedou děti, které nejvíce pomáhaly s přípravou výrobků pro Stonožkový jarmark.

E.Kadrmasová

AUTOŘI PŘÁNÍ: Aneta Pelíšková 1. A, Markéta Gregorová 2. A, Kristýna Zvěřinová 2. A, Nikola Pavlonová 2. A, Lucie Zábojová 2. B, Martina Hlaváčková 2. B, Kateřina Zahradníková 2. B, Kateřina Bachratá 2. B, Tereza Kuchařová 2. B, Natálie Nejezchlebová 2. B, Sofie Munsterová 2. B, Jan Jarůšek 2. B, Martin Krejčí 2. B, Petr Juračka 2. B, Aneta Sommerová 3. A, Julie Šmerdová 3. A, Denisa Nezvalová 3. A, Tomáš Petlach 3. B, Jiří Šmidla 3. B, Tamara Filoušová 4. B, Soňa Doleželová 4. B, Vendula Klepalová 4. B, Anna Zummerová 4. B, Karolina Kelly 5. A, Kateřina Feiková 5. A, Jana Dohnalíková 5. A, Aneta Skotáková 5. A, Lucie Meluzínová 5. A, Markéta Nesrstová 5. A, Štěpán Přikryl 5. B, Michal Kubík 5. B, Adam Vondrouš 5. B