školní události - plavání druháků

Od 19. září jezdí žáci 2. A a 2. B do opravených Lázní v Blansku. Lázně pořádně prokoukly výměnou skel. V minulém týdnu je krásně prosvítilo sluníčko. Děti se do plavání moc těší a zapáleně se účastní plaveckého výcviku.. Žádný strach není na místě, rozzářené oči a úsměvy na tvářích dětí jsou toho důkazem.