školní události - netradiční hodina TV

 

Ve čtvrtek 18. října připravili chlapci z 8. ročníků pro svoje mladší kamarády z 1.A netradiční hodinu TV. Prvňáci se vždy do tělocviku těší a když se dozvěděli, že tentokrát nepůjdou jen se svou paní učitelkou, bylo těšení ještě větší. Jaké bylo překvapení, že se bude cvičit zároveň v obou tělocvičnách! Po příchodu k tělocvičnám byly děti rozděleny na dvě skupiny a každá začala plnit připravené úkoly v jedné z nich. První skupina trénovala svoji mrštnost, obratnost a rovnováhu na speciálně sestavené překážkové dráze a druhá skupina dávala góly do floorballové branky, házela do níže zavěšených košíkářských košů a odpalovala basebalové míčky, vše za dopomoci starších spolužáků. V polovině času se obě skupiny vyměnily a dětem bylo líto, že hodina tak rychle uběhla. Prvňáci už se moc těší na další podobné akce, které jim jejich starší spolužáci připraví.

 Děkujeme.

tř. uč. Iva Kakáčová