školní události - Do I know my schoolmate?

 (Znám svého spolužáka v ročníku?)

V 8. ročníku v hodinách anglického jazyka jsme se pustili do miniprojektu, který je zjednodušenou formou projektu eTwining. Jde o komunikaci žáků jedné školy přes e-mail. Žáci 8.A a 8.B si vytvořili dvojice a vzájemně spolu komunikují v angličtině. Témata jsou různá , např.: „Já a moje rodina”, „Město, kde bydlím”, … Miniprojektu se věnujeme jednou za měsíc. Část si žáci připraví samostatně doma a zbytek zvládneme v hodinách anglického jazyka, jež se odehrávají v našem infocentru. První zkušenosti ukazují, že miniprojekt nám pomůže naučit se mluvit anglicky o běžných věcech všedního života i s někým, koho potkáváme denně ve škole. Zajímavé také je, že ačkoliv se denně potkáváme ve škole, nevíme o sobě spoustu věcí.