školní události - jóga ve škole

Tělesná výchova je součástí projektu „Zdravá škola“. Kdo jiný by měl prosazovat zdravý životní styl, než učitelé tělesné výchovy. Po absolvování programu v lanovém centru jsme si pozvali paní Pernicovou, která si pro dívky z devátého ročníku připravila ukázkovou hodinu jógy. Bylo to příjemné pro nás pro všechny. Děvčata si uvědomila, že tento druh sportu není jen o pohybu, ale především o přístupu k sobě, vyrovnanosti, pohodě, vlídnosti, sebeovládání a vnímání všeho krásného kolem sebe. Všichni jsme se rozešli s pocitem dobře stráveného času a dohodli jsme se, že si tuto příjemnou vyučovací hodinu ještě někdy v blízké době zopakujeme.