Školní události
Dokumenty školy
Školská rada
Školní jídelna
Školní družina
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
Projekty
O nás
Klub nadaných dětí
Salmovka
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví.
Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček
Kalendář.
Aktivní škola.
TOPlist
Telefonní seznam.
E-mail.
Termínový kalendář na školní rok 2016 - 2017.

Okresní kolo olympiády v českém jazyce

 

29. ledna proběhlo na naší škole okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu reprezentovala žákyně třídy 9. B Karolína Seďová. A nevedla si vůbec špatně.

Nejprve na soutěžící čekal slohový úkol, na jehož vypracování měli žáci k dispozici 60 minut.  Zadání znělo: Ve školním rozvrhu mi chybí jeden předmět, a to… Slohový útvar volný. Kája ve své práci uvažovala o předmětu, jehož náplní by byla výuka společenského tance.

Po krátké pauze se žáci pustili do řešení jazykových úkolů. Ty byly opravdu velmi náročné. Pro představu jeden z nich.

V rozhlasovém pořadu zaznělo souvětí: Váš zdravotní stav zřetelně odrazuje to, jak často sportujete. a) Vypište ze souvětí nenáležitý slovní tvar a napište pod něj tvar náležitý. b) K oběma tvarům z předchozího úkolu  připište jejich základní slovníkové podoby (slovníková hesla). c) Napište větu, v níž tvar vypsaný ze zadaného souvětí použijete náležitě.

Karolína ve veliké konkurenci škol z celého okresu obsadila krásné 11. místo. Gratulujeme!!

Vlasta Plchová