ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Domů

Školní události - 8. A v Krásensku

Ve dnech 15. 3. - 19. 3. se žáci 8. A zúčastnili programu „Týden pro trvale udržitelný život“ na Rychtě v Krásenku.

První den poznali prostředí, ve kterém pak strávili další 4 dny a zahráli si různé hry zaměřené zejména na spolupráci.

Druhý den po vydatné snídani absolvovali exkurzi do Rudického propadání a po návratu prováděli rozbory vzorků vod, které byly cestou nasbírány.

Ve středu se seznámili s problematikou chudoby ve světě a absolvovali program „Fair trade“.

Odpoledne potom zaměstnávali především své ruce, protože je čekala vlastnoruční příprava těsta a z něj potom upečení chleba různých tvarů a velikostí. Vyráběli také z „ničeho něco“.

Čtvrtek byl hodně náročný. Dopoledne hráli hru „Obchvat“, kdy se vžili do role (i za pomoci kostýmů) členů zastupitelstva i občanů a řešili nakonec ve velmi vášnivé diskusi problematiku obchvatu v dané lokalitě. Všem tak vyhládlo, že při svačině zmizelo i to, co zbylo od snídaně.

Po obědě pracovali na tvorbě Ekonomů. Nejprve prošli náročným školením, hledali inspiraci na internetu i přímo v Krásenku. A pak už následovala samotná práce ve skupinkách, která se protáhla do pozdních večerních hodin. Někteří si druhý den i dříve přivstali, aby svou práci dokončili.

Poslední den následovala prezentace a obhajoba vytvořených projektů a také jejich vyhodnocení. To nebylo vůbec jednoduché, protože všechny práce byly velmi vyrovnané.

Těch pět dnů uběhlo velmi rychle a pak po dobrém obědě následovala cesta domů.

 

FOTOgalerie

FOTOgalerie

FOTOgalerie

FOTOgalerie

FOTOgalerie

Dolní Lhota
Školní události
e-mail
Telefon
Dokumenty školy
Školská rada
 
Jídelníček
Školní jídelna
Školní družina
 
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
 
O nás
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Zaměstnanci školy
Z historie školy
Úspěchy školy
Absolventi školy
WEB archiv