ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Domů

Výsledky voleb do školské rady
na období 2014/15 – 2016/17

1. Voleb zástupců pedagogických pracovníků se zúčastnilo 20 voličů a ti odevzdali
19 platných volebních lístků.

Po sečtení hlasů stanovila komise toto pořadí:

1. místo: Mgr. Tomáš Barták, Blansko 19 hlasů
2. místo: Mgr. Miroslav Starý, Blansko 19 hlasů

Zástupci  pedagogických pracovníků do školské rady byli zvolení
Mgr. Miroslav Starý a Mgr. Tomáš Barták.

 

2. Voleb zástupců zákonných zástupců se zúčastnilo 49 voličů a ti odevzdali
49 platných volebních lístků.

Po sečtení hlasů stanovila volební komise toto pořadí:

 

1. místo: Mgr. Jana Hoderová, Ph.D., Blansko 27 hlasů
2. místo: Jan Daněk, Blansko 26 hlasů
3. místo: Dana Vladíková, Blansko 14 hlasů

 

Zástupci zákonných zástupců do školské rady byli zvoleni
Mgr. Jana Hoderová, Ph.D.  a Jan Daněk.

 

Vypracovala: Eva Kadrmasová , předsedkyně volební komise

Datum: 30. 9. 2014

 

Dolní Lhota
Školní události
e-mail
Telefon
Dokumenty školy
Školská rada
 
Jídelníček
Školní jídelna
Školní družina
 
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
 
O nás
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Zaměstnanci školy
Z historie školy
Úspěchy školy
Absolventi školy
WEB archiv