Školní události
Dokumenty školy
Školská rada
Školní jídelna
Školní družina
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
Projekty
O nás
Klub nadaných dětí
Salmovka
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví.
Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček
Kalendář.
Aktivní škola.
TOPlist
Telefonní seznam.
E-mail.
Termínový kalendář na školní rok 2016 - 2017.

Nabídka rodičům žáků 3. a 4. tříd

Vážení rodiče žáků 3. a 4. tříd, nabízím Vašim dětem možnost zdarma navštěvovat reedukační kroužek.

V kroužku se formou her a zábavných cvičení zaměříme na rozvoj paměti, pozornosti, řeči, prostorové orientace, sluchového a zrakového vnímání.

Hodina bude probíhat od 2. října v prostorách Školního poradenského pracoviště v úterý od 13,30 do 14,15 (děti, které navštěvují družinu, vyzvednu a poté předám zpět až po příchodu p. družinářky – 14,30).

Mgr. Kamila Nejezchlebová 
(knejezchlebova@zssalmova.cz)
školní speciální pedagog