Školní události
Dokumenty školy
Školská rada
Školní jídelna
Školní družina
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
Projekty
O nás
Klub nadaných dětí
Salmovka
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví.
Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček
Kalendář.
Aktivní škola.
TOPlist
Telefonní seznam.
E-mail.
Termínový kalendář na školní rok 2016 - 2017.

Co nabízí ZŠ Salmova svým žákům.

 

K důležitým rozhodnutím rodičů patří volba základní školy pro jejich potomka. Hlavními aspekty pro kvalitní život, které provázejí každého člověka celým jeho vývojem, jsou zdraví a bezpečí. Základní škola Salmova se nachází v jedné z nejklidnějších a nejbezpečnějších lokalit v Blansku. Přímo u školy je možnost parkování, zastávka MHD je 3 minuty od školy a děti nemusejí přecházet žádnou frekventovanou komunikaci. Správný vývoj dětí zajišťuje řada nadstandardních prvků podporujících zdraví. Pro relaxaci všech žáků školy o dvou delších přestávkách a odpoledne pro děti ze školní družiny slouží školní dvůr mezi pavilony, kde jsou umístěny moderní prolézačky, pískoviště, lavičky, stoly pro stolní tenis. Velkou výhodou je, že děti ze školní družiny mohou rodiče vyzvedávat přímo na školním dvoře. Hned vedle školy jsou dvě hřiště s umělým povrchem a v těsné blízkosti areál blanenské přehrady. Uvnitř prostorných chodeb jsou umístěny hrazdičky, ribstoly i další stoly na stolní tenis. V rámci tělesné výchovy projdou všechny děti výukou plavání. Z výživového hlediska zajišťuje škola všem zájemcům odběr mléka a mléčných výrobků a dětem 1. stupně jednou za týden zdarma ovoce. Děti se stravují v prostorné, nově vybavené školní jídelně, oběd si mohou si vybírat ze dvou jídel. Pravidelně bývají na výběr zeleninová jídla, různé saláty, jídla z ryb, luštěnin i z netradičních surovin zdravé výživy.

Škola nabízí svým žákům vysoký komfort po stránce vzdělávací i materiální. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem a výškově nastavitelnými lavicemi. Ve všech učebnách máme bílé bezprašné ekologické tabule (píšeme fixy). Žákům jsou k dispozici dvě učebny informatiky, odborné pracovny jazyků, fyziky, přírodopisu a chemie, hudební a výtvarné výchovy. Velké oblibě se těší u žáků i cvičná kuchyně zbudovaná z dotačních peněz EU. Pro tělesnou výchovu slouží dvě prostorné tělocvičny. Ke zpestření výuky lze použít zrekonstruovanou školní zahradu s učebnou v přírodě. Na nově upravené a pečlivě udržované školní zahradě probíhá i praktická výuka pracovního vyučování.
Vzdělávací nabídka školy je podle vlastního školního vzdělávacího programu „Zdravá škola – škola pro život“ vyvážená. Záměrem školy je umístění nízkého počtu žáků do jednotlivých tříd prvního ročníku, který má největší vliv na dobré začlenění dítěte do školního prostředí a bezproblémový přechod z mateřské školy. Vedle běžné nabídky předmětů se naši žáci učí již od první třídy angličtinu, od 4. ročníku informatiku a od 7. ročníku si pak volí další cizí jazyk. Pro děti z 2. -5. ročníku připravujeme lyžařský kurz v Olešnici, pro žáky 3. a 4. ročníku organizujeme školu v přírodě v Soběšicích, pro žáky 7. ročníku zajišťujeme osmidenní lyžařský kurz v Beskydech a v 8. ročníku jezdí naši žáci na týdenní ekologický pobyt na Rychtu do Krásenska. Pravidelná výuka je samozřejmě zpestřena různými tematickými exkurzemi a pobyty včetně zahraničních i jinými výchovnými a vzdělávacími pořady, které doplňují náš školní vzdělávací program. V mimoškolní činnosti funguje řada zájmových útvarů. Velmi populární jsou kroužky baseballu, softballu, kroužek Šikovných ručiček, Klub zvídavých dětí, jazykové kroužky, přírodovědný a další.

Mimořádné zázemí nabízí dětem a hlavně jejich rodičům školní družina, protože přijímá žáky od 1. až do 5. ročníku ZŠ. K dispozici jsou čtyři oddělení družiny. Každé oddělení má svoji vlastní učebnu postupně vybavovanou novými herními prvky a nábytkem. Abychom mohli vyhovět všem zájemcům o umístění dětí do ŠD, připravujeme otevření pátého oddělení. Děti z družiny mohou chodit pravidelně bruslit, navštěvovat solnou jeskyni, dopravní hřiště. K vycházkám i zimním radovánkám často využívají klidné okolí blanenské přehrady.

Specialitou ZŠ Salmova, kterou nemá žádná jiná blanenská škola, je přípravná třída sloužící dětem, které za rok zahájí školní docházku.  Předškoláci se po celý rok připravují na docházku do 1. třídy po stránce motorické, sociální i intelektové. Podle kladných ohlasů rodičů současných dětí z přípravné třídy budou žáci výborně připraveni na budoucí školní docházku.

Budova ZŠ Salmova je pavilonového typu, nejmladší a nejmodernější z blanenských škol. Zlepšování prostředí věnujeme neustálou pozornost, a proto jsme rádi, že se připravují projekty na nové učebny jazyků, fyziky a chemickou laboratoř, které by měly být financovány z velké části z dotací.

Více informací o škole, jejich aktivitách a vzdělávací nabídce získat na školních stránkách www.zssalmova.cz nebo přímo ve škole.