Školní události
Dokumenty školy
Školská rada
Školní jídelna
Školní družina
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
Projekty
O nás
Klub nadaných dětí
Salmovka
ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17
ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT
Škola podporující zdraví.
Domů ZŠ Dolní Lhota MŠ Dolní Lhota Jídelníček
Kalendář.
Aktivní škola.
TOPlist
Telefonní seznam.
E-mail.
Termínový kalendář na školní rok 2016 - 2017.

Organizace stravování od 4. 9. 2017.

Dne 4. 9. 2017 jsou všichni strávníci 2. – 9. tříd, kteří mají zaplacenou zálohu, přihlášeni ke stravování. Oběd se bude vydávat od 9.30 hod! 

Zkontrolujte si prosím ve výpisech z účtů, zda máte strženou zálohu na září, v opačném případě zaplaťte jednorázovým příkazem nebo v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování.

První ročníky a přípravná třída se začnou stravovat od 5. 9. 2017. Rodiče žáků přípravné třídy obdrží na schůzce dne 31. 8. 2017 přihlášky, které odevzdají v kanceláři vedoucí stravování, kde si zároveň zakoupí čip -100 Kč a zaplatí zálohu na září ve výši 396 Kč.

Zároveň připomínám podmínky odhlašování stravy a konzumace obědů v jídelně viz Vnitřní řád školní jídelny.

V případě nemoci je první den nárok odebrat jídlo do jídlonosiče. Žádám, aby byly jídlonosiče nebo pevné plastové nádoby (ne krabičky od různých margarínů) řádně čisté. Do nevhodných a špatně umytých nádob nebude oběd vydán!

 

 

Upozornění.

Vzhledem k závažnému technickému problému na zařízení kuchyně se od 4. 9. 2017 do odvolání bude vařit pouze 1 druh jídla. Děkujeme za pochopení.

 

Jana Bezděková

vedoucí ŠJ