ZŠ a MŠ Blansko, Salmova 17

ZDRAVÁ ŠKOLA - ŠKOLA PRO ŽIVOT

Domů

Školní události - Čtvrťáci „v lese“

Ve  druhém pololetí pracujeme ve 4. A na projektu Les. Nejprve jsme se rozdělili do šesti skupin a vytvořili velké papírové stromy. Barvou jsme skutečně nešetřili, a  tak nám tak vyrostl přímo ve třídě krásně zelený les.

Každá skupinka postupně svůj strom zaplňuje. V pracovních činnostech jsme vyrobili sovu Dumku, která nás provází i pracovním sešitem  v matematice, ve které počítáme často slovní úlohy týkající se lesa.Porovnávali jsme tak např. množství lesních plodů nachystaných pro zvěř v zimě, sváželi jsme klády, objednávali stromky pro jarní sadbu atd. Ve čtení jsme pro změnu vytvářeli pětilístky, které vypovídají o vlastnostech lesních živočichů. Aby ruce nezahálely, vyrobili jsme ve výtvarné výchově pelíšky pro zvířátka v zimě. Ani to nám ale ještě nestačilo a hledali jsme další informace v různých encyklopediích. Dobře nám posloužil i počítač.Našli jsme si v něm herbář, na kterém jsme procvičovali  lesní rostliny. Nejvíce nás bavilo hrát si na detektivy a odpovědi na otázky hledat na různých místech ve třídě. Dozvěděli jsme se tak další zajímavosti ze života sov. Nechyběla ani výstavka větviček a plodů všech našich jehličnatých stromů, abychom je v přírodě bezpečně poznali. Aktivně jsme se do tohoto projektu zapojili i v anglickém jazyce, kde jsme si obohatili svoji slovní zásobu o názvy dřevin, lesních plodů, zvířat apod.

Při daných činnostech se uplatňují čtenářské dovednosti, samostatnou práci střídá spolupráce ve skupinkách, žáci se učí vyhledávat a třídit informace a v neposlední řadě  získávají vztah k tomuto zázraku, který nás obklopuje, tedy k přírodě.

Práce na našem projektu Les bude pokračovat až do konce školního roku a o jeho výsledku vás budeme  informovat na www stránkách naší školy.

 

 Mgr Kateřina Forejtníková, ZŠ a MŠ Salmova

 

FOTOgalerie

Dolní Lhota
Školní události
e-mail
Telefon
Dokumenty školy
Školská rada
 
Jídelníček
Školní jídelna
Školní družina
 
Pro žáky
Pro učitele
Pro rodiče
 
O nás
Jak se k nám dostanete
Virtuální prohlídka
Zaměstnanci školy
Z historie školy
Úspěchy školy
Absolventi školy
WEB archiv