fotogalerie - dramatický kroužek

 

Zájmový kroužek Dramatika

V naší škole se otevřel nový zájmový kroužek s názvem Dramatika. Žáci v něm rozvíjí svoji fantazii, tvořivost, ale i vystupování na veřejnosti. Vytváří modelové situace, ve kterých se učí komunikovat a řešit dané problémy. Vymýšlí příběhy, vyjadřují se pohybem, vnímají rytmus. Poznávají základní techniky dramatické výchovy. Kroužek navštěvují žáci ve věku od devíti do jedenácti let, vede ho paní učitelka Eva Stařecká.

Na fotografiích jsou žáci ze tříd 4.A, 5.A a 5.B. Ve čtvrtek 22. 12. 2005 vystoupili s krátkým představením před svými spolužáky. Předvedli dramatizaci básně Právě od E. Rechlinové.

 

Dramatický_kroužek Dramatický_kroužek Dramatický_kroužek Dramatický_kroužek
Dramatický_kroužek Dramatický_kroužek Dramatický_kroužek Dramatický_kroužek
Dramatický_kroužek Dramatický_kroužek Dramatický_kroužek