fotogalerie - den zdraví v 8.B

Tento den jsme si znovu připomenuli důležitost našeho zdraví. V tomto školním roce jsme zvolili trošku jiné činnosti, než v minulých letech.
Zajímá nás, jak se dny zdraví praktikují v naší zemi a také jsme se podívali do světa.
Protože jsme jazyková třída a v posledních dvou týdnech nám odpadly 4. vyučovací hodiny angličtiny, četli jsme si v anglickém časopise „ Network News“ který pojednává o projektech zdravých škol v zemích EU. Nahlédli jsme tak do zákulisí několika škol, organizací, nadací, firem a jiných společností, které se na programu podílejí. Děti si pak vybraly články, které je zaujaly a pokusily se o odborný překlad.
S informacemi se podělíme se všemi, protože zpracované materiály budou umístěny na nástěnce.
Duševní práci jsme proložili prací na čerstvém vzduchu, protože ta člověkovi pročistí hlavu, pročistí plíce a zrelaxuje nás na další náročnou práci.
Potom jsme s paní doktorkou Laudovou vyplnili dotazník , který se týkal zdravého životního stylu. Hned poté jsme pracovali v učebně výpočetní techniky. Na internetu jsme vyhledávali podobné školy zapojené do tohoto projektu a vypisovali jsme všechny zajímavosti, abychom se nechali inspirovat pro další školní roky.
Na závěr jsme se všichni těšili na bowling. Sport je nezbytností našeho zdraví a tak nemohl být vynechán. V průběhu dne si děti mohly nechat změřit různé hodnoty vypovídající o jejich zdravotním stavu, zopakovat si první pomoc a další aktivity s tím související.
Náš program se pomalu chýlil ke konci. Hodnocení dnešního dne si děti udělaly prostřednictvím dotazníku, který si pro nás připravilo vedení školy.