fotogalerie - slavnostní zakončení

Ve čtvrtek 29. června 2006 se začala před půl čtvrtou zaplňovat školní jídelna. Zprvu přicházeli svátečně oblečeni žáci devátých tříd. Za nimi přibývali jejich rodiče, sourozenci, prarodiče a kamarádi. Blížil se okamžik, ke kterému většina deváťáků vzhlížela během školního roku s nadějí, že to bude ten moment, kdy dosáhnou kýžené svobody. Jenom budoucnost jim ukáže, zda-li to byl skutečně onen moment ...

Celý slavnostní ceremoniál probíhal podle stanoveného programu: mohli jsme slyšet slova popisující školní dny absolventů školy, také jejich mladší spolužáci přispěli svým kulturním programem k hezké atmosféře. Vše vyvrcholilo vydáním vysvědčení, pochval a drobných dárků. Na oplátku i žáci pronesli svá slova, která směřovali k učitelům a rodičům. Po oficiálním ukončení se ještě mnozí z žáků - absolventů neformálně rozloučili se svými učiteli u malého občerstvení, které připravili žáci 8. ročníku.

Přejeme žákům 9. tříd, aby jejich vykročení do dalšího studia bylo úspěšné a jejich sny nechť se naplní.

Rozlouceni_1 Rozlouceni_2 Rozlouceni_3 Rozlouceni_4
Rozlouceni_5 Rozlouceni_6 Rozlouceni_8 Rozlouceni_9
Rozlouceni_10 Rozlouceni_11 Rozlouceni_12 Rozlouceni_13
Rozlouceni_15 Rozlouceni_16 Rozlouceni_18 Rozlouceni_19
Rozlouceni_20 Rozlouceni_21 Rozlouceni_22 Rozlouceni_23
Rozlouceni_24 Rozlouceni_25 Rozlouceni_26 Rozlouceni_27
Rozlouceni_28 Rozlouceni_29 Rozlouceni_30 Rozlouceni_31
Rozlouceni_32 Rozlouceni_33 Rozlouceni_34 Rozlouceni_35
Rozlouceni_36 Rozlouceni_38 Rozlouceni_39 Rozlouceni_40
Rozlouceni_42 Rozlouceni_44 Rozlouceni_45 Rozlouceni_46
Rozlouceni_47 Rozlouceni_48 Rozlouceni_49